รับผลิตบันไดรางเลื่อน

 บันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือ


งาน Built in ราคาแพงของคุณ
ไว้ใจมืออาชีพอย่าง
เฮียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่มีประสบการณ์กว่า 1000 ชุด
เถิดครับ ปลอดภัยแน่นอน แข็งแรง

ใช้งานได้จริง 

 

               บันไดรางเลื่อน
         บันไดเหล็กชั้นวางหนังสือ
         บันไดรางเลื่อนหยิบของ
         บันไดรางเลื่อนห้องสมุด
         บันไดรางเลื่อนหยิบของในสโตร์
         รายละเอียดของรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ
         ตัวบันไดรางเลื่อน : เป็นเหล็กกลมหรือสี่เหลี่ยม
         ขั้นบันไดรางเลื่อน :  เหล็กสี่เหลี่ยม, เหล็กกลม, สแตนเลสหรือไม้
         บันไดรางสไลด์ชั้นหนังสือ : เป็นเหล็ก / ไม้ / สแตนเลส
         บันไดสั่งทำ บันไดชั้นหนังสือ : ใช้ล้อ PU 3 นิ้วพร้อมเบรค
         บันไดชั้นวางหนังสือ : สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 150 กก 
         บันไดชั้นหนังสือห้องสมุด : สามารถเลือกสีได้
         บันไดรางเลื่อนชั้นหนังสือ : สามารถเลื่อนไปทางซ้ายและขวา
         บันไดรางเลื่อนชั้นหนังสือ : ใช้สำหรับยกสิ่งของสูง
         บันไดสไลด์ชั้นหนังสือ : เหมาะสำหรับใช้หยิบของในห้องสมุด
         บันไดสไลด์ชั้นหนังสือ : เหมาะสำหรับการหยิบของบนชั้นวาง
 
 
                รับผลิตบันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือ ติดต่อ 02-3701463
         รับผลิตบันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือ ติดต่อ 02-3701464
          รับผลิตบันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือ ติดต่อ 02-3701465 
         รับผลิตบันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือ ติดต่อ 089-1468234 
         รับผลิตบันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือ ติดต่อ 083-0687677 
         รับผลิตบันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือ โทรสาร 02-3701466
        รับผลิตบันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือ ID LINE: hereweare 
                     รับผลิตบันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือ เมล์:                                                          info@hereweare.co.th 
         

 • รางของบันไดรางเลื่อนเหล็ก, เหล็กสี่เหลี่ยม, เหล็กกลม, สแตนเลสหรือไม้
  บันไดรางสไลด์ชั้นหนังสือ: เป็นเหล็ก / ไม้ / สแตนเลส บันได, สไลด์, ชั้นหนังสือ: บันไดสั่งทำ บันได, ชั้นหนังสือ: ล้อ PU 3 นิ้วพร้อมเบรกที่ดี บันได, สไลด์, ชั้นวางหนังสือ: สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 150 กก บันไดชั้นหนังสือ: สามารถเลือกสี รางเลื่อนชั้นหนังสือ: สามารถเลื่อนไปทางซ้ายและขวา บันได, ชั้นหนังสือ: ใช้สำหรับยกสิ่งของสูง บันได, สไลด์, ชั้นหนังสือ: เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุดและหยิบสินค้า บันได, สไลด์, ชั้นหนังสือ: เหมาะสำหรับการหยิบของบนชั้นวาง,บันได, รางเลื่อน, อุปกรณ์หยิบ, บันได, ชั้นวางหนังสือ, ติดต่อ 02-3701463

 • รับทำบันไดรางเลื่อนไม้สักสำหรับตู้เก็บหนังสือ

 • รายละเอียดบันไดพาดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน สแตนเลส
  โครงบันไดรางเลื่อนสแตนเลสกลม : เป็นสแตนเลสกลมขนาด 1.5 นิ้ว
  ขั้น ของบันไดรางเลื่อนสแตนเลสกลม : เป็นไม้สัก ขนาด 1x3 นิ้ว
  บันไดรางเลื่อนเหล็กสแตนเลสกลม : ใช้สแตนเลสกล่อง
  บันไดรางเลื่อนสแตนเลสกลม : เป็นบันไดสั่งทำ
  บันไดรางเลื่อนสแตนเลสกลม : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
  บันไดรางเลื่อนสแตนเลสกลม : ใช้ล้อ มีเบรคสามารถล็อคได้
  บันไดรางเลื่อนสแตนเลสกลม : รับน้ำหนัก 100 กก.
  บันไดรางเลื่อนสแตนเลสกลม : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ บ้านและคอนโด

 • รายละเอียดบันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ
  เสาหลักบันไดรางเลื่อน : เป็นเหล็กกลมหรือเหล็กเหลี่ยม
  ขั้นบันไดบันไดรางเลื่อน : เป็นเหล็กแป๊ปเหลี่ยม,เหล็กกลม,หรือไม้
  บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : เป็นเหล็ก/ไม้
  บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : เป็นบันไดสั่งทำ
  บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : ใช้ล้อ PU มีเบรค
  บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : รับน้ำหนัก 120 กก.
  บันไดรางเลื่อนห้องสมุด: สามารถเลือกสีได้
  บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
  บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
  บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
  บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ
 • บันไดรางเลื่อน,บันไดห้องหนังสือ,บันไดห้องสมุด.บันไดปีนล็อคเกอร์
  บันไดรางเลื่อนสำหรับล็อคเกอร์ SCB สำนักงานใหญ่ ตึก West ชั้น 3

  บันไดรางเลื่อน สูง 250 ซม.
  บันไดรางเลื่อนกว้าง 50 ซม.
  บันไดใช้เหล็ก 1x2 นิ้ว
 • บันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ผับย่านรัชดา
  บันไดรางเลื่อนสำหรับล็อคเกอร์ INTERLINK รัชดา 20

  บันไดรางเลื่อนสำหรับใชัปีนล็อคเกอร์ บริษัท InterLink
  บันไดรางเลื่อนสูง 320 ซม.
  บันไดรางเลื่อนกว้าง 50 ซม.
  บันไดรางเลื่อนยาว 6 เมตร
  แม่บันไดเป็นเหล็กกล่อง 1x2 นิ้ว
  ขั้นบันไดรางเลื่อน เป็น ไม้เต็ง 1x3 นิ้ว

 • รายละเอียดบันไดพาดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน
  เสาหลัก ของบันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เป็นเหล็กกลมขนาดประมาณ 1x2 นิ้ว
  ขั้นบันได ของบันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เป็นไม้เต็งทาสีน้ำตาลให้เข้ากับสี เฟอร์นิเจอร์
  บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เป็นเหล็กกล่อง
  บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
  บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : ใช้ล้อ มีเบรคสามารถล็อคได้
  บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : รับน้ำหนัก 100 กก.
  บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : สามารถเลือกสีได้
  บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
  บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
  บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
  บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เหมาะสำหรับใช้ในห้องยาในโรงพยาบาล
  บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เหมาะสำหรับปีนขึ้นไปให้อาหารปลา

 • บันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด
  บันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด สูง 180 ซม.
  บันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด กว้าง 45 ซม.
  บันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด แม่บันไดใช้เหล็ก 1.5x3 นิ้ว
  บันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ขั้นบันไดเป็นไม้ เต็ง ยอมสีเพื่อให้เกิดลายไม้
  บันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ผลิกเพื่อใช้ในห้องสมุด โรงเรียน เซนต์โยเซฟ คอนแวนต์
  บันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด จำนวน 5 ชุด

 • บันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด
  บันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด สูง 280 ซม.
  บันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด กว้าง 45 ซม.
  บันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด แม่บันไดใช้เหล็ก 1.5x3 นิ้ว
  บันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ขั้นบันไดเป็นเหล็กกล่อง 1x2 นิ้ว
  บันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ผลิกเพื่อใช้ในผับย่านรัชดา
  บันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด จำนวน 1 ชุด

 • บันไดรางเลื่อนห้องสมุด สูง 5.4 เมตร มีรางสองรางเพื่อความแข็งแรงสำนักงานห้างน้อมจิตต์ บางกะปิ

 • รายละเอียดบันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ
  เสาหลักบันไดรางเลื่อน : เป็นเหล็กกลมหรือเหล็กเหลี่ยม
  ขั้นบันไดบันไดรางเลื่อน : เป็นเหล็กแป๊ปเหลี่ยม,เหล็กกลม,หรือไม้
  บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : เป็นเหล็ก/ไม้
  บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : เป็นบันไดสั่งทำ
  บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : ใช้ล้อ PU มีเบรค
  บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : รับน้ำหนัก 150 กก.
  บันไดรางเลื่อนห้องสมุด: สามารถเลือกสีได้
  บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
  บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
  บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
  บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ

 • รางมีความยาวตั้งแต่ 4 เมตรจนถึง 12 เมตร
  ตัวบันไดใช้เหล็กกลมขนาด 1 นิ้ว
  ขั้นบันไดรางเลื่อนใช้เหล็กลายตีนไก่
  ล้อของบันไดรางเลื่อนชั้นวานหนังสือ ใช้ล้อ PU ขนาด 4 นิ้วมีเบรคในตัว
  พื้นที่เนื้อหาเสริม

 • บันไดรางเลื่อนตู้เก็บเอกสาร มศว.
  บันไดรางเลื่อนตู้เก็บเอกสาร 2 ชุด
  รายละเอียดบันไดรางเลื่อนตู้เก็บเอกสาร มศว.
  บันไดรางเลื่อนตู้เก็บเอกสาร มศว. : เป็นเหล็กเหลี่ยมขนาด 1x2 นิ้ว
  ขั้นบันได ของบันไดรางเลื่อนตู้เก็บเอกสาร มศว. : เป็นเหล็กเหลี่ยม ขนาด 1x2 นิ้ว
  บันไดรางเลื่อนตู้เก็บเอกสาร มศว. : ทำจากเหล็กเหล็ก
  บันไดรางเลื่อนตู้เก็บเอกสาร มศว. : เป็นบันไดสั่งทำ
  บันไดรางเลื่อนตู้เก็บเอกสาร มศว. : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
  บันไดรางเลื่อนตู้เก็บเอกสาร มศว. : รับน้ำหนัก 120 กก.
  บันไดรางเลื่อนตู้เก็บเอกสาร มศว. : เลือกสีได้ทุกสี
  บันไดรางเลื่อนตู้เก็บเอกสาร มศว. : เลื่อนไปซ้ายขวาได้
  บันไดรางเลื่อนตู้เก็บเอกสาร มศว. : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
  บันไดรางเลื่อนตู้เก็บเอกสาร มศว. : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ
  บันไดรางเลื่อนตู้เก็บเอกสาร มศว. : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
  บันไดรางเลื่อนตู้เก็บเอกสาร มศว. : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุดในโรงแรม

 • ายละเอียดบันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์
  ความสูงของบันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์ : 210 ซม.
  รางของบันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์ : 360 ซม.
  เสาหลักบันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์ : เหล็กกล่องขนาด 1x2 นิ้ว
  ขั้นบันได บันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์ : เหล็กกล่องขนาด 1x2 นิ้ว
  บันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์ : ใช้ล้อ PU 3 นิ้วอย่างดี
  บันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์ : ใช้ล้อ มีเบรคสามารถล็อคได้
  บันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์ : รับน้ำหนัก 120 กก.
  บันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์ : สามารถเลือกสีได้
  บันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์ : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
  บันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์ : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
  บันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์ : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
  บันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์ : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ

 • บันไดรางเลื่อนสแตนเลสในห้องหนังสือวัดพระธรรมกาย จำนวน 6 ชุด
  บันไดรางเลื่อนทำจากสแตนเลส กลม
  แม่บันไดรางเลื่อนทำจากสแตนเลส ขนาด 1.5 "
  ขั้นบันไดรางเลื่อนทำจากสแตนเลส ขนาด 1.2"
 • บันไดรางเลื่อนสแตนเลสหยิบของ,บันไดรางเลื่อนไม้,บันไดรางเลื่อนเหล็ก
  บันไดรางเลื่อนสแตนเลสรุ่นมีสี่ล้อในหนึ่งชุด โรงพยาบาลอริเอสซ์ แคนเซอร์ ศรีราชา

  รับผลิตบันไดรางเลื่อนสำหรับหยิบของห้องยา

 • บันไดรางเลื่อนเหล็กขั้นเป็นไม้
  แม่บันไดใช้เหล็กกล่อง 1*2 นิ้้ว
  ขั้นบันไดใช้ไม้เต็ง 1*3 นิ้ว
  ล้อพียู 3 นิ้วมีเบรคในตัว

 • รับผลิตบันไดรางเลื่อน,นไดรางเลื่อนเหล็กชั้นวางหนังสือ,บันไดรางเลื่อน, บันไดห้องสมุด, บันได, ชั้นหนังสือ, ราวบันได, บันไดรางเลื่อนสแตนเลส,บันไดรางเลื่อนไม้สัก,บันไดห้องสมุด,บันไดชั้นวางหนังสือ,รางของบันไดรางเลื่อนเหล็ก, เหล็กสี่เหลี่ยม, เหล็กกลม, สแตนเลสหรือไม้ ,บันได, รางเลื่อน, อุปกรณ์หยิบ, บันได, ชั้นวางหนังสือ,เป็นเหล็ก / ไม้ / สแตนเลส,บันได, สไลด์, ชั้นหนังสือ: เหมาะสำหรับการหยิบของบนชั้นวาง,บันได, รางเลื่อน, อุปกรณ์หยิบ, บันได,

 • รายละเอียดบันไดรางเลื่อน เสาหลัก ของบันไดชั้นวางหนังสือ (บันไดรางเลื่อน) : เป็นเหล็กกลมหรือเหล็กเหลี่ยมตามความเหมาะสม
  ขั้นบันได ของ บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นเหล็กแป๊ปเหลี่ยม,เหล็กกลม,หรือไม้ตามความเหมาะสม
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นเหล็ก/ไม้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นบันไดสั่งทำ
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : รับน้ำหนัก 150 กก.
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : สามารถเลือกสีได้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ

 • บันไดรางเลื่อนพร้อมชั้นวางหนังสือสำเร็จรูป
  Steel Ladder Bookshelf
  รายละเอียดบันไดรางเลื่อน
  เป็นบันไดรางเลื่อนขายพร้อมชั้นวางหนังสือสำเร็จรูป
  เสาหลัก ของบันไดชั้นวางหนังสือ (บันไดรางเลื่อน) : เป็นเหล็กกลมหรือเหล็กเหลี่ยมตามความเหมาะสม
  ขั้นบันได ของ บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นเหล็กแป๊ปเหลี่ยม,เหล็กกลม,หรือไม้ตามความเหมาะสม
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นเหล็ก/ไม้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นบันไดสั่งทำ
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : รับน้ำหนัก 150 กก.
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : สามารถเลือกสีได้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง

 • รายละเอียดบันไดรางเลื่อน
  เป็นบันไดรางเลื่อนขายพร้อมชั้นวางหนังสือสำเร็จรูป
  เสาหลัก ของบันไดชั้นวางหนังสือ (บันไดรางเลื่อน) : เป็นเหล็กเหลี่ยม
  ขั้นบันได ของ บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นไม้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นเหล็ก/ไม้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นบันไดสั่งทำ
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : รับน้ำหนัก 150 กก.
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : สามารถเลือกสีได้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง

 • รายละเอียดบันไดรางเลื่อน
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือรุ่นรางยึดลอยใช้ในกรณี บริเวณชั้นไม่มีที่ยึด
  เป็นบันไดรางเลื่อนขายพร้อมชั้นวางหนังสือสำเร็จรูป
  เสาหลัก ของบันไดชั้นวางหนังสือ (บันไดรางเลื่อน) : เป็นเหล็กเหลี่ยม
  ขั้นบันได ของ บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นเหล็กเหลื่อม
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นเหล็ก/ไม้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นบันไดสั่งทำ
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : รับน้ำหนัก 150 กก.
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : สามารถเลือกสีได้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้

 • บันไดรางเลื่อนพร้อมชั้นวางหนังสือแบบไม้
  Steel Ladder Bookshelf
  รายละเอียดบันไดรางเลื่อน
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือรุ่นรางยึดลอยใช้ในกรณี บริเวณชั้นไม่มีที่ยึด
  เป็นบันไดรางเลื่อนขายพร้อมชั้นวางหนังสือสำเร็จรูป
  เสาหลัก ของบันไดชั้นวางหนังสือ (บันไดรางเลื่อน) : เป็นเหล็กคุมด้วยไม้
  ขั้นบันได ของ บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นเหล็กเหลื่อมคุมด้วยไม้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นเหล็ก/ไม้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นบันไดสั่งทำ
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : รับน้ำหนัก 150 กก.
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : สามารถเลือกสีได้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ

 • รายละเอียดบันไดรางเลื่อน
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือรุ่นรางยึดลอยใช้ในกรณี ต้องการใช้ บันไดสองชุดในรางเดียว
  เป็นบันไดรางเลื่อนขายพร้อมชั้นวางหนังสือสำเร็จรูป
  เสาหลัก ของบันไดชั้นวางหนังสือ (บันไดรางเลื่อน) : เป็นเหล็กเหลี่ยม
  ขั้นบันได ของ บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นเหล็กเหลื่อม
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นเหล็ก/ไม้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นบันไดสั่งทำ
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : รับน้ำหนัก 150 กก.
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : สามารถเลือกสีได้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ

 • รายละเอียดบันไดรางเลื่อน
  เป็นบันไดรางเลื่อนขายพร้อมชั้นวางหนังสือ
  เสาหลัก ของบันไดชั้นวางหนังสือ (บันไดรางเลื่อน) : เป็นเหล็กเหลี่ยม ขนาด 1.5x2 นิ้ว
  ขั้นบันได ของ บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นเหล็กเหลื่อม 1x2 นิ้ว
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นเหล็ก/ไม้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นบันไดสั่งทำ
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : รับน้ำหนัก 150 กก.
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : สามารถเลือกสีได้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
  บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ

 • บันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือในห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัชฏ์สุราษฏ์ธานี จำนวน 22 ชุด
  รางมีความยาวตั้งแต่ 4 เมตรจนถึง 12 เมตร
  ตัวบันไดใช้เหล็กกลมขนาด 1 นิ้ว
  ขั้นบันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือ ใช้เหล็กลายตีนไก่
  ล้อของบันไดรางเลื่อนชั้นวานหนังสือ ใช้ล้อ PU ขนาด 4 นิ้วมีเบรคในตัว

 • รายละเอียดบันไดพาดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน
  โครงบันไดรางเลื่อนเหล็กกลม1นิ้วสีขาว
  ขั้นบันไดใช้เหล็กลายตีนเป็ด : เป็นสแตนเลสกลม 1.5 นิ้ว
  ขั้นบันได ของบันไดรางเลื่อน : Checke plate ขนาด 1x5 นิ้ว
  บันไดรางเลื่อนเหล็กกลม1นิ้วสีขาว
  ขั้นบันไดใช้เหล็กลายตีนเป็ด : เป็นเหล็กกล่อง
  บันไดรางเลื่อนเหล็กกลม1นิ้วสีขาว
  ขั้นบันไดใช้เหล็กลายตีนเป็ด : เป็นบันไดสั่งทำ
  บันไดรางเลื่อนเหล็กกลม1นิ้วสีขาว
  ขั้นบันไดใช้เหล็กลายตีนเป็ด : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
  บันไดรางเลื่อนเหล็กกลม1นิ้วสีขาว
  ขั้นบันไดใช้เหล็กลายตีนเป็ด : ใช้ล้อ มีเบรคสามารถล็อคได้
  บันไดรางเลื่อนเหล็กกลม1นิ้วสีขาว
  ขั้นบันไดใช้เหล็กลายตีนเป็ด : รับน้ำหนัก 100 กก.
  เหล็กกลม1นิ้วสีขาว
  ขั้นบันไดใช้เหล็กลายตีนเป็ด : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ บ้านและคอนโด

 • รายละเอียดบันไดพาดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน
  บันไดรางเลื่อนเหล็กสีดำขั้นเป็นไม้ หมู่บ้าน วิสต้า สูง 200 ซม.
  บันไดรางเลื่อนเหล็กสีดำขั้นเป็นไม้ หมู่บ้าน วิสต้า รางยาว 380 ซม.
  โครงบันไดรางเลื่อนเหล็กพ่นสีดำ : เป็นเหล็กกล่องขนาดประมาณ 1 x 2 นิ้ว
  บันไดรางเลื่อนเหล็กสีดำหมู่บ้าน วิสต้า : เป็นไม้เต็ง ขนาด 1x3 นิ้ว
  บันไดรางเลื่อนเหล็กสีดำหมู่บ้าน วิสต้า : เป็นเหล็กกล่อง
  บันไดรางเลื่อนเหล็กสีดำหมู่บ้าน วิสต้า : เป็นบันไดสั่งทำ
  บันไดรางเลื่อนเหล็กสีดำหมู่บ้าน วิสต้า : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
  บันไดรางเลื่อนเหล็กสีดำหมู่บ้าน วิสต้า : ใช้ล้อ มีเบรคสามารถล็อคได้
  บันไดรางเลื่อนเหล็กสีดำหมู่บ้าน วิสต้า : รับน้ำหนัก 100 กก.
  บันไดรางเลื่อนเหล็กสีดำหมู่บ้าน วิสต้า : ใช้สีขาว
  บันไดรางเลื่อนเหล็กสีดำหมู่บ้าน วิสต้า : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ บ้านและคอนโด