บันไดรางเลื่อนสแตนเลสทำสี Double Pink 3 ชุด

บันไดรางเลื่อนสแตนเลสขั้นเป็นไม้สักทำสี Double Pink รางเลี้ยวโค้งได้ 3 ชุด
บ้านลูกค้า ฉะเชิงเทรา แปดริ้ว

บันไดรางเลื่อนหยิบหนังสือสแตนเลสขั้นเป็นไม้ สูง 240 ซม.
รางบันไดรางเลื่อนเป็นเหล็กตัว L เลี้ยวโค้งได้
บันไดรางเลื่อนสามารถเลี้ยวเข้าโค้งได้
แม่บันไดรางเลื่อนหนังสือใช้สแตนเลส 1*2 นิ้ว
ขั้นบันไดรางเลื่อนหยิบหนังสือใช้ไม้สัก 1*3 นิ้ว
บันไดรางเลื่อนสแตนเลสทำสี Double Pink
ล้อของบันไดรางเลื่อนเป็น PU 3 นิ้วมีเบรคในตัว


บันไดรางเลื่อนสแตนเลสทำสี Double Pink ติดต่อ 083-0687677
บันไดรางเลื่อนสแตนเลสทำสี Double Pink ติดต่อ 085-1143953
บันไดรางเลื่อนสแตนเลสทำสี Double Pink ติดต่อ 083-0687680
บันไดรางเลื่อนสแตนเลสทำสี Double Pink ติดต่อ 082-9662214
บันไดรางเลื่อนสแตนเลสทำสี Double Pink ติดต่อ 086-3362597
บันไดรางเลื่อนสแตนเลสทำสี Double Pink ติดต่อ 089-1468234
บันไดรางเลื่อนสแตนเลสทำสี Double Pink ติดต่อ 085-1143953
บันไดรางเลื่อนสแตนเลสทำสี Double Pink ติดต่อ 083-0687588
บันไดรางเลื่อนสแตนเลสทำสี Double Pink ติดต่อ : 02-3701463-5
บันไดรางเลื่อนสแตนเลสทำสี Double Pink แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดรางเลื่อนสแตนเลสทำสี Double Pink ติดต่อ info@hereweare.co.th