บันไดรางเลื่อนตู้ไวน์สีทอง

รายละเอียดบันไดรางเลื่อนหยิบของ 
เป็นบันไดรางเลื่อนหยิบของสำหรับตู้ไวน์ สีทอง
เสาหลัก ของบันไดหยิบของตู้ไวน์(บันไดรางเลื่อน) : เป็นเหล็กเหลี่ยม ขนาด 1x2 นิ้ว
ขั้นบันได ของ บันไดรางเลื่อนหยิบของตู้ไวน์ : เป็นเหล็กเหลื่อม 1x2 นิ้ว
บันไดรางเลื่อนหยิบของตู้ไวน์ : เป็นเหล็กพ้นสีทอง
บันไดรางเลื่อนสำหรับหยิบของตู้ไวน์ : เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดรางเลื่อนสำหรับหยิบของตู้ไวน์ : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรค
บันไดรางเลื่อนสำหรับหยิบของตู้ไวน์ : สามารถรับน้ำหนัก 150 กก.
บันไดรางเลื่อนสำหรับหยิบของตู้ไวน์ : สามารถเลือกสีได้
บันไดรางเลื่อนสำหรับหยิบของตู้ไวน์ : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดรางเลื่อนสำหรับหยิบของตู้ไวน์ : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
บันไดรางเลื่อนสำหรับหยิบของตู้ไวน์ : สำหรับใช้ในห้องสมุด
บันไดรางเลื่อนสำหรับหยิบของตู้ไวน์ : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ 

 

 

รับผลิตบันไดรางเลื่อนหยิบของ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดรางเลื่อนหยิบของ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดรางเลื่อนหยิบของ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดรางเลื่อนหยิบของ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดรางเลื่อนหยิบของ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด แฟกซ์ 02-3701466 
รับผลิตบันไดรางเลื่อนหยิบของ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด Email: info@hereweare.co.th