บันไดรางเลื่อนแม่บันไดเป็นเหล็กพ่นสีแดงขั้นบันไดเป็นไม้

 

บันไดรางเลื่อนแม่บันไดเป็นเหล็กพ่นสีแดง ขั้นบันไดเป็นไม้สีไม้
Steel Ladder Bookshelf
รายละเอียดบันไดพาดชั้นวางชั้นเก็บของ ,บันไดรางเลื่อน
โครงของบันไดรางเลื่อนหยิบของง : เป็นเหล็กเหลี่ยมขนาดประมาณ 1x2 นิ้ว พ้นสีแดง
ขั้นบันได ของบันไดรางเลื่อนหยิบของ ,บันไดรางเลื่อน : เป็นไม้เต็งโชว์สีไม้
บันไดชั้นวางชั้นเก็บของ ,บันไดรางเลื่อน : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคถล็อคได้
บันไดรางเลื่อนชั้นเก็บของ : รับน้ำหนัก 150 กก.
บันไดรางเลื่อนเหล็กหยิบของชั้นเก็บของ : สามารถเลือกสีได้
บันไดรางเลื่อนหยิบของชั้นเก็บของ : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดรางเลื่อนหยิบของชั้นเก็บของ : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง

 บันไดรางเลื่อนหยิบของเหล็กสีแดงขั้นเป็นไม้,บันไดชั้นวางหนังสือ  ติดต่อ 089-1468234
บันไดรางเลื่อนหยิบของเหล็กสีแดงขั้นเป็นไม้,บันไดชั้นวางหนังสือ  ติดต่อ 083-0687677
บันไดรางเลื่อนหยิบของเหล็กสีแดงขั้นเป็นไม้,บันไดชั้นวางหนังสือ  ติดต่อ 02-3701463
บันไดรางเลื่อนหยิบของเหล็กสีแดงขั้นเป็นไม้,บันไดชั้นวางหนังสือ  ติดต่อ 02-3701464
บันไดรางเลื่อนหยิบของเหล็กสีแดงขั้นเป็นไม้,บันไดชั้นวางหนังสือ  ติดต่อ 02-3701465
บันไดรางเลื่อนหยิบของเหล็กสีแดงขั้นเป็นไม้,บันไดชั้นวางหนังสือ  แฟกซ์ 02-3701466
บันไดรางเลื่อนหยิบของเหล็กสีแดงขั้นเป็นไม้,บันไดชั้นวางหนังสือ  mail:info@hereweare.co.th
บันไดรางเลื่อนหยิบของเหล็กสีแดงขั้นเป็นไม้,บันไดชั้นวางหนังสือ  ID LINE : hereweare