บันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือบ้านคุณ ปีเตอร์

รายละเอียดบันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์

ความสูงของบันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์ : 210 ซม.

รางของบันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์ : 360 ซม.

เสาหลักบันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์ : เหล็กกล่องขนาด 1x2 นิ้ว

ขั้นบันได บันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์ : เหล็กกล่องขนาด 1x2 นิ้ว

บันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์  : ใช้ล้อ PU 3 นิ้วอย่างดี 

บันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์  : ใช้ล้อ มีเบรคสามารถล็อคได้

บันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์  : รับน้ำหนัก 120 กก.

บันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์  : สามารถเลือกสีได้

บันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์  : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้

บันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์  : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง

บันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์  : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด

บันไดรางเลื่อนบ้านคุณ ปีเตอร์  : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ

 

รับทำบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 089-1468234
รับทำบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 083-0687677
รับทำบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 085-1143953
รับทำบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 083-0687588
รับทำบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด แฟกซ์ 02-3701466
รับทำบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด Email info@hereweare.co.th