บันไดรางเลื่อนเหล็กสีขาวขั้นบันไดเป็นไม้ หมู่บ้าน The Park

บันไดรางเลื่อนเหล็กพ้นสีขาวขั้นบันไดใช้ไม้เต็ง หมู่บ้าน The Park
รายละเอียดบันไดรางเลื่อนเหล็กสีขาวขั้นเป็นไม้ 

เสาหลัก ของบันไดชั้นวางหนังสือสีขาวขั้นเป็นไม้  : เป็นเหล็กเหลี่ยม

ขั้นของบันไดรางเลื่อนสีขาวขั้นเป็นไม้  : เป็นไม้เต็ง

บันไดรางเลื่อนสีขาวขั้นเป็นไม้  : เป็นเหล็ก/ไม้

บันไดรางเลื่อนสีขาวขั้นเป็นไม้  : เป็นบันไดสั่งทำ

บันไดรางเลื่อนสีขาวขั้นเป็นไม้  : ใช้ล้อ PU 3นิ้ว ติดเบรค

บันไดรางเลื่อนสีขาวขั้นเป็นไม้  : รับน้ำหนัก 150 กก.

บันไดรางเลื่อนสีขาวขั้นเป็นไม้  : สามารถเลือกสีได้

บันไดรางเลื่อนสีขาวขั้นเป็นไม้  : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้

บันไดรางเลื่อนสีขาวขั้นเป็นไม้  : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง

บันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือห้องสมุดสีขาวขั้นเป็นไม้  ติดต่อ 089-1468234

บันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือห้องสมุดสีขาวขั้นเป็นไม้ ติดต่อ 083-0687677

บันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือห้องสมุดสีขาวขั้นเป็นไม้ ติดต่อ 085-1143953

บันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือห้องสมุดสีขาวขั้นเป็นไม้ ติดต่อ 083-0687588

บันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือห้องสมุดสีขาวขั้นเป็นไม้ แฟกซ์ 02-3701466 

บันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือห้องสมุดสีขาวขั้นเป็นไม้ Email : info@hereweare.co.th

บันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือห้องสมุดสีขาวขั้นเป็นไม้ ID LINE : hereweare