รับผลิตบันไดรางเลื่อนเหล็กขั้นบันไดเป็นไม้สำหรับหยิบยาในร้านขายยาที่จังหวัดโคราช

 บันไดรางเลื่อน สำหรับ หยิบยาในร้านขายยาที่จังหวัดโคราช 3 ชุด

บันไดรางเลื่อนเหล็กขั้นเป็นไม้สำหรับสำหรับร้านขายยา 


รายละเอียดบันไดรางเลื่อนสำหรับร้านขายา
เสาหลักบันไดรางเลื่อน   : เป็นเหล็กเหลี่ยม 1*2 นิ้ว
ขั้นบันไดบันไดรางเลื่อน : เป็นไม้
บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้ปลา : เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้ปลา : ใช้ล้อ PU  มีเบรค
บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้ปลา : รับน้ำหนัก 120 กก.
บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้ปลา สามารถเลือกสีได้
บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้ปลา : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้ปลา : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้ปลา : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้ปลา : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ
 
 
 
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 0891468234
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 0851143953
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 0829662214
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 0830687680
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 0830687677
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 0830687588
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดรางเลื่อน แฟกซ์ 02-3701466 
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดรางเลื่อนinfo@hereweare.co.th