บันไดรางเลื่อนหยิบของสีทองสูง 4.5 เมตร สีทอง

บันไดรางเลื่อนเหล็กสูง 4.5 เมตรพ้นสีทองใช้รางสองชุด
โครงของบันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือสูง 4.5 เมตร (บันไดรางเลื่อน) : เป็นเหล็กเหล็กเหลี่ยม 1.5x3 เมตร
ขั้นบันได ของ บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือสูง 4.5 เมตร : เป็นเหล็กแป๊ปเหลี่ยม 1.5x3 เมตร
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ สูง 4.5 เมตร: เป็นเหล็ก
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือสูง 4.5 เมตร : เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือสูง 4.5 เมตร : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรค
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือสูง 4.5 เมตร : รับน้ำหนัก 150 กก.
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือสูง 4.5 เมตร : สามารถเลือกสีได้
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือสูง 4.5 เมตร : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ 

 

 

รับผลิตบันไดรางเลื่อนสูง 4.5 เมตร,บันไดชั้นวางหนังสือห้องสมุด ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดรางเลื่อนสูง 4.5 เมตร,บันไดชั้นวางหนังสือห้องสมุด ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดรางเลื่อนสูง 4.5 เมตร,บันไดชั้นวางหนังสือห้องสมุด ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดรางเลื่อนสูง 4.5 เมตร,บันไดชั้นวางหนังสือห้องสมุด ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดรางเลื่อนสูง 4.5 เมตร,บันไดชั้นวางหนังสือห้องสมุด แฟกซ์ 02-3701466 
รับผลิตบันไดรางเลื่อนสูง 4.5 เมตร,บันไดชั้นวางหนังสือห้องสมุด ID LINE : hereweare
รับผลิตบันไดรางเลื่อนสูง 4.5 เมตร,บันไดชั้นวางหนังสือห้องสมุด Email:info@hereweare.co.th