บันรางเลื่อนตู้เก็บเอกสาร มศว. 2 ชุด

บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้เก็บเอกสาร มศว. 

บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้เก็บเอกสาร 2 ชุด

รายละเอียดบันไดรางเลื่อนสำหรับตู้เก็บเอกสาร มศว. 

บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้เก็บเอกสาร มศว.  : เป็นเหล็กเหลี่ยมขนาด 1x2 นิ้ว 

ขั้นบันได ของบันไดรางเลื่อนสำหรับตู้เก็บเอกสาร มศว. : เป็นเหล็กเหลี่ยม ขนาด 1x2 นิ้ว 

บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้เก็บเอกสาร มศว. : ทำจากเหล็กเหล็ก

บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้เก็บเอกสาร มศว. : เป็นบันไดสั่งทำ

บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้เก็บเอกสาร มศว.  : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้

บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้เก็บเอกสาร มศว.  : รับน้ำหนัก 120 กก.

บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้เก็บเอกสาร มศว.  : เลือกสีได้ทุกสี

บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้เก็บเอกสาร มศว.  : เลื่อนไปซ้ายขวาได้

บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้เก็บเอกสาร มศว.  : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง

บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้เก็บเอกสาร มศว.  : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ

บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้เก็บเอกสาร มศว.  : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด

บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้เก็บเอกสาร มศว.  : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุดในโรงแรม

 

รับทำบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 089-1468234
รับทำบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 083-0687677
รับทำบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 085-1143953
รับทำบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 083-0687588
รับทำบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด แฟกซ์ 02-3701466
รับทำบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด Email info@hereweare.co.th