บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ uni 7

บันไดรางเลื่อน สำหรับ ชั้นวางหนังสือ 
Steel Ladder Bookshelf

บันไดรางเลื่อนสำหรับ ชั้นวางหนังสือ ห้องตัวอย่าง คอนโด Uni-7

จำนวน 2 ชุด

รายละเอียดบันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ
เสาหลักบันไดรางเลื่อน   : เป็นเหล็กกลมหรือเหล็กเหลี่ยม
ขั้นบันไดบันไดรางเลื่อน : เป็นเหล็กแป๊ปเหลี่ยม,เหล็กกลม,หรือไม้
บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : เป็นเหล็ก/ไม้
บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : ใช้ล้อ PU  มีเบรค
บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : รับน้ำหนัก 120 กก.
บันไดรางเลื่อนห้องสมุดสามารถเลือกสีได้
บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ
 
 
 
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0891468234
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0851143953
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,ติดต่อ 0829662214
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0830687680
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,ติดต่อ 0830687677
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0830687588
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,info@hereweare.co.th