บันไดรางเลื่อนไม้โอ๊คขนาด1.5*3นิ้วรางเลี้ยวได้

บันไดรางเลื่อนหยิบหนังสือไม้โอ๊คขนาด1.5*3นิ้ว
หมู่บ้าน ดิ อิเธอร์นิตี้ กรีนวู้ด รังสิต-วงแหวน


บันไดรางเลื่อนหยิบหนังสือไม้โอ๊ค สูง 200 ซม.
รางของบันไดรางเลื่อนเลี้ยวโค้ง ยาว 280 ซม. และ 220 ซม.
แม่บันไดรางเลื่อนหยิบหนังสือใช้ไม้โอ๊ค 1.5*3 นิ้ว
ขั้นบันไดรางเลื่อนหยิบหนังสือใช้ไม้โอ๊ค 1.5*3 นิ้ว
ล้อของบันไดรางเลื่อนเป็น PU 3 นิ้วมีเบรคในตัว


บันไดรางเลื่อนไม้โอ๊คหยิบหนังสือ ติดต่อ 083-0687677
บันไดรางเลื่อนไม้โอ๊คหยิบหนังสือ ติดต่อ 085-1143953
บันไดรางเลื่อนไม้โอ๊คหยิบหนังสือ ติดต่อ 083-0687680
บันไดรางเลื่อนไม้โอ๊คหยิบหนังสือ ติดต่อ 082-9662214
บันไดรางเลื่อนไม้โอ๊คหยิบหนังสือ ติดต่อ 086-3362597
บันไดรางเลื่อนไม้โอ๊คหยิบหนังสือ ติดต่อ 089-1468234
บันไดรางเลื่อนไม้โอ๊คหยิบหนังสือ ติดต่อ 085-1143953
บันไดรางเลื่อนไม้โอ๊คหยิบหนังสือ ติดต่อ 083-0687588
บันไดรางเลื่อนไม้โอ๊คหยิบหนังสือ ติดต่อ : 02-3701463-5
บันไดรางเลื่อนไม้โอ๊คหยิบหนังสือ แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดรางเลื่อนไม้โอ๊คหยิบหนังสือ ติดต่อ info@hereweare.co.th