บันไดรางเลื่อนสำหรับล็อคเกอร์ SCB สำนักงานใหญ่ ตึก West ชั้น 3

บันไดรางเลื่อนสำหรับล็อคเกอร์ SCB สำนักงานใหญ่ ตึก West ชั้น 3
บันไดรางเลื่อนล็อคเกอร์ SCB เหล็กขั้นเป็นไม้
บันไดรางเลื่อนล็อคเกอร์ SCB เหล็กขั้นเป็นไม้
บันไดชั้นวางหนังสือ สูง 280 ซม.
รางของบันไดชั้นวางหนังสือ ยาว 650 ซม
แม่บันไดชั้นวางหนังสือใช้เหล็กกล่อง 1*2 นิ้ว
ขั้นบันไดชั้นวางหนังสือ ไม้เต็ง 1*3 นิ้ว
ล้อของบันไดรางเลื่อนเป็น PU 3 นิ้วมีเบรคในตัว


บันไดรางเลื่อนล็อคเกอร์ SCB ติดต่อ 083-0687677
บันไดรางเลื่อนล็อคเกอร์ SCB ติดต่อ 085-1143953
บันไดรางเลื่อนล็อคเกอร์ SCB ติดต่อ 083-0687680
บันไดรางเลื่อนล็อคเกอร์ SCB ติดต่อ 089-1468234
บันไดรางเลื่อนล็อคเกอร์ SCB ติดต่อ info@hereweare.co.th