บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นเก็บของร้านBoyyเกสรวิวเลจ

บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นเก็บของร้าน Boyy เกษร วิลเลจ

Steel Ladder Bookshelf
บันไดรางเลื่อน,บันไดห้องสมุด,บันไดชั้นวางหนังสือ
รายละเอียดบันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นเก็บของร้าน Boyy
เสาหลักบันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นเก็บของ   : เป็นเหล็กกลมหรือเหล็กเหลี่ยม
ขั้นบันไดบันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นเก็บของ : เป็นเหล็กแป๊ปเหลี่ยม,เหล็กกลม,หรือไม้
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นเก็บของ : เป็นเหล็ก/ไม้
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นเก็บของ : เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นเก็บของ : ใช้ล้อ PU  มีเบรค
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นเก็บของ : รับน้ำหนัก 150 กก.
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นเก็บของ : สามารถเลือกสีได้
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นเก็บของ : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นเก็บของ : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นเก็บของ : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นเก็บของ : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ

 

 

รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด แฟกซ์ 02-3701466 
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด Email: info@hereweare.co.th