บันไดติดล้อ

           

รับผลิตบันไดติดล้อทุกชนิด....

ตั้งแต่ 3 ขั้น สูงถึง 5 เมตร 

รับผลิดบันไดติดล้อ

บันไดติดล้อพับได้อลูมิเนียม

บันไดติดล้อสแตนเลส

บันไดติดล้อแบบฐานปรับได้

บันไดติดล้อมีรางส่งของด้านข้าง

บันไดติดล้อสำหรับ เช็ครถน้ำมัน บันได checkpoint

บันไดติดล้อสำหรับตู้คอนเทรนเนอร์

บันไดติดล้อ ผลิตจากเหล็กพ่นสี

บันไดติดล้อแข็งแรง

บันไดติดล้อเหมาะสำหรับนำสินค้าขึ้นลงจากชั้นวางสินค้าในโกดัง

บันไดติดล้อ ใช้ล้อ PU อย่างดี 2 ล้อเป็นติดเบรคและ 2 ล้อตาย

บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ ติดต่อ : 02-3701463

บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ ติดต่อ : 02-3701464

บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ ติดต่อ : 02-3701465

บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ แฟกซ์ : 02-3701466

บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ โทร 083-0687677

บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ โทร  085-1143953

บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ โทร 083-0687680

บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ โทร 082-9662214

บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ โทร 089-1468234

บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ โทร 085-1143953

บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ โทร 083-0687588

บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ Line@ : @hereweare999

บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ : info@hereweare.co.th


 • บันไดติดล้อรุ่น SM
  บันไดติดล้อรุ่น สูง 3 ขั้น ถึง 10 ขั้น
  บันไดติดล้อรุ่น SM ทำจากเหล็กพ่นสี แข็งแรง
  บันไดติดล้อรุ่น SM เหมาะสำหรับการนำสินค้าขึ้นลงจากชั้นวาง
  บันไดติดล้อรุ่น SM มีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
  บันไดติดล้อรุ่น SM ใช้เก็บของในสโตร์
  บันไดติดล้อรุ่น SM ทำใช้หยิบของในโกดัง
  บันไดติดล้อรุ่น SM ขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
  บันไดติดล้อรุ่น SM ติดล้อยาง 6 นิ้ว ล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ
  บันไดติดล้อรุ่น SM สามารถสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า
  บันไดติดล้อรุ่น SM รับน้ำหนักได้ 150 กก.
  บันไดติดล้อรุ่น SM มีตั้งแต่ 3 ขั้น ถึง 10ขั้น

 • บันไดติดล้อรุ่น ST
  บันไดติดล้อรุ่น ST ทำจากเหล็กพ่นสี แข็งแรง
  บันไดติดล้อรุ่น ST เหมาะสำหรับการนำสินค้าขึ้นลงจากชั้นวาง
  บันไดติดล้อรุ่น ST มีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
  บันไดติดล้อรุ่น ST ใช้เก็บของในสโตร์
  บันไดติดล้อรุ่น ST ทำใช้หยิบของในโกดัง
  บันไดติดล้อรุ่น ST ขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
  บันไดติดล้อรุ่น ST ติดล้อยาง 6 นิ้ว ล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ
  บันไดติดล้อรุ่น ST สามารถสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า
  บันไดติดล้อรุ่น ST รับน้ำหนักได้ 150 กก.
  บันไดติดล้อรุ่น ST มีตั้งแต่ 3 ขั้น ถึง 10ขั้น

 • บันไดติดล้อ รุ่น LT
  บันไดติดล้อ รุ่น LT ทำจากเหล็กพ่นสี แข็งแรง
  บันไดติดล้อ รุ่น LT เหมาะสำหรับการนำสินค้าขึ้นลงจากชั้นวาง
  บันไดติดล้อ รุ่น LT มีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
  บันไดติดล้อ รุ่น LT ใช้เก็บของในสโตร์
  บันไดติดล้อ รุ่น LT ทำใช้หยิบของในโกดัง
  บันไดติดล้อ รุ่น LT ขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
  บันไดติดล้อ รุ่น LT ติดล้อยาง 6 นิ้ว ล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ
  บันไดติดล้อ รุ่น LT สามารถสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า
  บันไดติดล้อ รุ่น LT รับน้ำหนักได้ 150 กก.
  บันไดติดล้อ รุ่น LT มี 3 ขั้น และ 5 ขั้น

 • บันไดติดล้อ รุ่น SK ทำจากเหล็กพ่นสี แข็งแรง
  บันไดติดล้อ รุ่น SK เหมาะสำหรับการนำสินค้าขึ้นลงจากชั้นวาง
  บันไดติดล้อ รุ่น SK มีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
  บันไดติดล้อ รุ่น SK ใช้เก็บของในสโตร์
  บันไดติดล้อ รุ่น SK ทำใช้หยิบของในโกดัง
  บันไดติดล้อ รุ่น SK ขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
  บันไดติดล้อ รุ่น SK ติดล้อยาง 6 นิ้ว ล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ
  บันไดติดล้อ รุ่น SK สามารถสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า
  บันไดติดล้อ รุ่น SK รับน้ำหนักได้ 150 กก.
  บันไดติดล้อ มีตั้งแต่ 3 ขั้น และ 5 ขั้น

 • บันไดติดล้อ รุ่น LM ทำจากเหล็กพ่นสี แข็งแรง
  บันไดติดล้อ รุ่น LM เหมาะสำหรับการนำสินค้าขึ้นลงจากชั้นวาง
  บันไดติดล้อ รุ่น LM มีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
  บันไดติดล้อ รุ่น LM ใช้เก็บของในสโตร์
  บันไดติดล้อ รุ่น LM ทำใช้หยิบของในโกดัง
  บันไดติดล้อ รุ่น LM ขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
  บันไดติดล้อ รุ่น LM ติดล้อยาง 6 นิ้ว ล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ
  บันไดติดล้อ รุ่น LM สามารถสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า
  บันไดติดล้อ รุ่น LM รับน้ำหนักได้ 150 กก.
  บันไดติดล้อ รุ่น LM มีตั้งแต่ 6 ขั้น 8 ขั้นและ 10ขั้น

 • บันไดติดล้อพับได้ทำจากเหล็กพ่นสี แข็งแรง
  บันไดติดล้อพับได้เหมาะสำหรับการนำสินค้าขึ้นลงจากชั้นวาง
  บันไดติดล้อพับได้มีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
  บันไดติดล้อพับได้ใช้เก็บของในสโตร์
  บันไดติดล้อพับได้พับเก็บได้
  บันไดติดล้อพับได้ทำใช้หยิบของในโกดัง
  บันไดติดล้อพับได้ขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
  บันไดติดล้อพับได้ ติดล้อยาง 6 นิ้ว ล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ
  บันไดติดล้อพับได้สามารถสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า
  บันไดติดล้อพับได้ รับน้ำหนักได้ 150 กก.
  บันไดติดล้อพับได้ มีตั้งแต่ 150ซม. 200 ซม.และ 250 ซม.

 • บันไดติดล้อสำหรับคอนเทนเนอร์ทำจากเหล็กพ่นสี แข็งแรง
  บันไดติดล้อสำหรับคอนเทนเนอร์เหมาะสำหรับการนำสินค้าขึ้นลงจากชั้นวาง
  บันไดติดล้อสำหรับคอนเทนเนอร์มีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
  บันไดติดล้อสำหรับคอนเทนเนอร์ใช้เก็บของในสโตร์
  บันไดติดล้อสำหรับคอนเทนเนอร์ทำใช้หยิบของในโกดัง
  บันไดติดล้อสำหรับคอนเทนเนอร์ขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
  บันไดติดล้อสำหรับคอนเทนเนอร์ติดล้อยาง 6 นิ้ว ล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ
  บันไดติดล้อสำหรับคอนเทนเนอร์สามารถสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า
  บันไดติดล้อสำหรับคอนเทนเนอร์รับน้ำหนักได้ 150 กก.

 • บันไดติดล้อสำหรับคอนเทนเนอร์ทำจากเหล็กพ่นสี แข็งแรง
  บันไดติดล้อเหมาะสำหรับการนำสินค้าขึ้นลงจากชั้นวาง
  บันไดติดล้อมีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
  บันไดติดล้อใช้เก็บของในสโตร์
  บันไดติดล้อทำใช้หยิบของในโกดัง
  บันไดติดล้อขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
  บันไดติดล้อ ติดล้อยาง 6 นิ้ว ล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ
  บันไดติดล้อสามารถสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า
  บันไดติดล้อ รับน้ำหนักได้ 150 กก.
  บันไดติดล้อ มีตั้งแต่ 1 เมตร ถึง 5 เมตร

 • บันไดติดล้อมีรางส่งของด้านล้าง
  บันไดติดล้อกว้าง 300 ซม.รวมราง
  บันไดติดล้อรางด้านข้างกว้าง 50 ซม.
  บันไดติดล้อยาว 120 ซม.
  บันไดติดล้อ สูง 470 ซม.
  บันไดติดล้อทำจากเหล็ก
  บันไดติดล้อพ่นด้วยสี Epoxy Powder Coating
  บันไดติดล้อเป็นบันไดสั่งทำ...
  บันไดติดล้อมีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
  บันไดติดล้อขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
  บันไดติดล้อ เป็นล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ
  บันไดติดล้อ รับน้ำหนักได้ 200 กก.
  บันไดติดล้อ มีตั้งแต่ 3 ขั้น และ 5 เมตร

 • บันไดติดล้อ 14 ขั้นทำจากเหล็กชุปสังกะสีติดล้อสี่ล้อ
  บันไดติดล้อ 14 ขั้นใช้งานสโตร์ กว้าง 1000 mm.
  บันไดติดล้อ 14 ขั้นใช้งานสโตร์ ยาว 2500 mm.
  บันไดติดล้อสูง 14 ขั้นใช้งานสโตร์ สูงไม่รวมราวกันตกได้ 3850 mm.
  บันไดติดล้อสูง 14 ขั้นใช้งานสโตร์ สูงรวมราวกันตกได้ 4650 mm.
  บันไดติดล้อสูง 14 ขั้นใช้งานสโตร์ มีราวกันตกสูง 80 ซม.
  บันไดติดล้อสูง 14 ขั้นใช้งานสโตร์ โครงหลักใช้เหล็ก Square Tube 38x38x2.3 mm.
  บันไดติดล้อสูง 14 ขั้นใช้งานสโตร์ โครงลองใช้เหล็ก Square Tube 38x38x1.5 mm.
  บันไดติดล้อสูง 14 ขั้นใช้งานสโตร์ ราวจับใช้เหล็ก Pipe 32x1.5 mm.
  บันไดติดล้อใช้งานสโตร์ ใช้ล้อ Polyuretane 6" 2 ล้อเป็นบวกเบรค 2 ล้อตาย
  บันไดติดล้อปูพื้นด้วย เหล็ก Checker Plate หนา 2.3 mm.
  บันไดติดล้อ 14 ขั้นใช้งานสโตร์ เหมาะสำหรับใช้งานในโกดัง,คลังสินค้า,โรงงาน
  บันไดติดล้อ 14 ขั้นใช้งานสโตร์ สามารถรับน้ำหนักได้ 200 กก.

 • บันไดสแตนเลสติดล้อ รุ่น สั่งทำพิเศษ
  บันไดสแตนเลสติดล้อสั่งทำ 10 ขั้น
  บันไดสแตนเลสติดล้อสั่งทำ กว้าง 80 cm.
  บันไดสแตนเลสติดล้อสั่งทำ ยาว 260 cm.
  บันไดสแตนเลสติดล้อสั่งทำ สูง 320 cm.
  ความสูงที่แจ้งมาเป็นความสูงใช้งาน
  ยังไม่รวมราวกันตกอีก 800 mm.

  บันไดสแตนเลสติดล้อสั่งทำ ติดต่อ 02-3701463
  บันไดสแตนเลสติดล้อสั่งทำ ติดต่อ 02-3701464
  บันไดสแตนเลสติดล้อสั่งทำ ติดต่อ 02-3701465
  บันไดสแตนเลสติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ 02-3701466
  บันไดสแตนเลสติดล้อสั่งทำ ติดต่อ 089-1468234
  บันไดสแตนเลสติดล้อสั่งทำ ติดต่อ 085-1143953
  บันไดสแตนเลสติดล้อสั่งทำ ติดต่อ 083-0687588
  บันไดสแตนเลสติดล้อสั่งทำ ติดต่อ 083-0687680
  บันไดสแตนเลสติดล้อสั่งทำ ติดต่อ 082-9662214
  บันไดสแตนเลสติดล้อสั่งทำ ติดต่อ 083-0687677
  บันไดสแตนเลสติดล้อสั่งทำ Line@ : @hereweare999
  บันไดสแตนเลสติดล้อสั่งทำ Email: info@hereweare.co.th

 • บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร เป็นบันไดสั่งผลิต
  บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร สูง 400 ซม.
  บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร สูงรวมราวกันตก 480 ซม.
  บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร ทำได้สูงถึง 5 ม. ไม่รวมราวกันตก
  บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร ราวกันตกสูง 80 ซม.
  บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร ชานพักกว้าว 80 ซม.
  บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร กว้าง 150 ซม.
  บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร ยาว 220 ซม.
  บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร ความกว้างของขั้นบันได 45 ซม.
  บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร ระยะห้างระหว่างขั้น 30 ซม.
  บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร ขั้นบันไดมีความลึก 20 ซม.
  บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร ขั้นบันไดปูด้วยเหล็กลายตีนเป็ดหนา 3 มม.
  บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร ชานพักบันได ปูด้วย checker plate
  บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร ใช้ล้อพียู 6 นิ้ว
  บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร ล้อตาย 2 ล้อ
  บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร ล้อเป็น 2 ล้อติดเบรค

 • บันไดติดล้อทำจากเหล็ก
  บันไดติดล้อพ่นด้วยสี Epoxy Powder Coating
  บันไดติดล้อเป็นบันไดสั่งทำ...
  บันไดติดล้อมีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
  บันไดติดล้อขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
  บันไดติดล้อ เป็นล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ
  บันไดติดล้อ รับน้ำหนักได้ 200 กก.
  บันไดติดล้อ มีตั้งแต่ 3 ขั้น และ 5 เมตร

 • บันไดติดล้อทำจากเหล็ก
  บันไดติดล้อพ่นด้วยสี Epoxy Powder Coating
  บันไดติดล้อเป็นบันไดสั่งทำ...
  บันไดติดล้อมีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
  บันไดติดล้อขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
  บันไดติดล้อ เป็นล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ
  บันไดติดล้อ รับน้ำหนักได้ 200 กก.
  บันไดติดล้อ มีตั้งแต่ 3 ขั้น และ 5 เมตร

 • บันไดเข็นติดล้อกึ่งนั่งร้าน,บันไดติดล้อ,บันไดติดล้อนั่งร้าน
  บันไดติดล้อกึ่งนั่งร้าน
  บันไดติดล้อกึ่งนั่งร้านกว้าง 300 ซม.รวมราง
  บันไดติดล้อกึ่งนั่งร้านยาว 120 ซม.
  บันไดติดล้อ สูง 300 ซม. ขึ้นไป
  บันไดติดล้อทำจากเหล็ก
  บันไดติดล้อพ่นด้วยสี Epoxy Powder Coating
  บันไดติดล้อเป็นบันไดสั่งทำ...
  บันไดติดล้อมีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
  บันไดติดล้อขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
  บันไดติดล้อ เป็นล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ
  บันไดติดล้อ รับน้ำหนักได้ 200 กก.
  บันไดติดล้อ มีตั้งแต่ 3 เมตร และ 7 เมตร


 • บันไดติดล้อพับได้ สามารถพับเก็บได้ และเคลื่อนย้ายได้ง่าย
  บันไดติดล้อพับได้ สามารถพับใส่รถกระบะได้
  บันไดติดล้อพับได้ สามารถใช้เก็บของในสโตร์
  บันไดติดล้อพับได้ สามารถพับใส่ใช้หยิบของในโกดัง
  บันไดติดล้อพับได้ ทำจากเหล็กพ่นสี แข็งแรง
  บันไดติดล้อพับได้ เหมาะสำหรับการนำสินค้าขึ้นลงจากชั้นวาง
  บันไดติดล้อพับได้ มีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
  บันไดติดล้อพับได้ ขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
  บันไดติดล้อสามารถสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า
  บันไดติดล้อพับได้ ล้อตาย 2 ล้อ ล้อหลังสามารถพับเก็บได้โดยใช้คันโยก
  บันไดติดล้อพับได้ รุ่น SA-1500 มีสองล้อหน้า เวลาเคลื่อนย้าย สามารถยกด้านที่ไม่มีล้อเพื่อเข็นได้
  บันไดติดล้อ รับน้ำหนักได้ 150 กก.

 • บันไดติดล้อพับได้ สามารถพับเก็บได้ และเคลื่อนย้ายได้ง่าย
  บันไดติดล้อพับได้ สามารถพับใส่รถกระบะได้
  บันไดติดล้อพับได้ สามารถใช้เก็บของในสโตร์
  บันไดติดล้อพับได้ สามารถพับใส่ใช้หยิบของในโกดัง
  บันไดติดล้อพับได้ ทำจากเหล็กพ่นสี แข็งแรง
  บันไดติดล้อพับได้ เหมาะสำหรับการนำสินค้าขึ้นลงจากชั้นวาง
  บันไดติดล้อพับได้ มีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
  บันไดติดล้อพับได้ ขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
  บันไดติดล้อสามารถสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า
  บันไดติดล้อพับได้ ล้อตาย 2 ล้อ ล้อหลังสามารถพับเก็บได้โดยใช้คันโยก
  บันไดติดล้อพับได้ รุ่น SA-1500 มีสองล้อหน้า เวลาเคลื่อนย้าย สามารถยกด้านที่ไม่มีล้อเพื่อเข็นได้
  บันไดติดล้อ รับน้ำหนักได้ 150 กก.

 • บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้
  Aluminium Folding Ladder
  เป็นมาตรฐานความสามารถด้านการรับน้ำหนักที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก
  บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ เหมาะสำหรับหยิบสินค้าจากชั้นวางสินค้า
  บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ เหมาะสำหรับงานซ้อมบำรุง
  บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ พับได้ทั้งโครงสร้าง
  บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ เคลื่อนย้ายได้สะดวก
  บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ ติดตั้งล้อเพื่อความง่ายในการเคลื่อนย้าย
  บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ มีพื้นยืนขนาดใหญ่เป็นอลูมิเนียมลายกันลื่น
  บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ มีราวกันตก เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

 • บันไดเข็นติดล้อขั้นบันไดเป็นอลูมิเนียม
  โครงสร้างบันไดติดล้อใช้เหล็กกลม
  บันไดติดล้อพ่นสี Powder Coating
  บันไดติดล้อมีราวกันตกสูง 80 ซม.
  บันไดติดล้อติดล้อ pu 6 นิ้ว
  บันไดเข็นติดล้อ มีล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็น 2 ล้อ
  บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียม,บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียมใช้งานโกดัง,บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียมใช้งานคลังสินค้า,บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียมใช้ในโรงงาน,บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียมใช้ในสโตร์,บันไดติดล้อพับไดอลูมิเนียมใช้ในโกดัง,บันไดติดล้อพับไดอลูมิเนียมใช้งานในสโตร์,บันไดติดล้อพับไดอลูมิเนียมใช้ในคลังสินค้า,

 • บันไดเข็นติดล้อมีขนาด w480xl1700xh1000มม.
  บันไดเข็นติดล้อ พ่นสี Powder coating
  บันไดเข็นติดล้อ ล้อเกลียว PU4" ติดเบรค 2 ล้อ

 • บันไดติดล้อรุ่นมีเบรคมือใช้ในการเบรค
  ขั้นบันไดใช้ตระแกรงเหล็กฉีก
  บันไดติดล้อรุ่นมีเบรคมือ มีตั้งแต่ 5 ถึง 14 ขั้น
  บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียม,บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียมใช้งานโกดัง,บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียมใช้งานคลังสินค้า,บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียมใช้ในโรงงาน,บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียมใช้ในสโตร์,บันไดติดล้อพับไดอลูมิเนียมใช้ในโกดัง,บันไดติดล้อพับไดอลูมิเนียมใช้งานในสโตร์,บันไดติดล้อพับไดอลูมิเนียมใช้ในคลังสินค้า,
 • บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดรถเข็นอลูมิเนียม,
  บันไดรถเข็นอลูมิเนียมติดล้อ

  บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดรถเข็นอลูมิเนียม,บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้.รถเข็นอลูมิเนียมเป็นบันไดติดล้อได้,บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียม,บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียมใช้งานโกดัง,บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียมใช้งานคลังสินค้า,บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียมใช้ในโรงงาน,บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียมใช้ในสโตร์,บันไดติดล้อพับไดอลูมิเนียมใช้ในโกดัง,บันไดติดล้อพับไดอลูมิเนียมใช้งานในสโตร์,บันไดติดล้อพับไดอลูมิเนียมใช้ในคลังสินค้า,
 • บันไดติดล้อ,บันไดเหล็ก,บันไดรถเข็นเหล็ก,บันไดเหล็กใช้ในคลังสินค้า,บันไดติดล้อใช้ในโกดัง
  บันไดเหล็กเข็นได้ติดล้อ 18 ขั้น

  บันไดติดล้อ,บันไดเหล็ก,บันไดรถเข็นเหล็ก,บันไดเหล็กใช้ในคลังสินค้า,บันไดติดล้อใช้ในโกดัง,บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียม,บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียมใช้งานโกดัง,บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียมใช้งานคลังสินค้า,บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียมใช้ในโรงงาน,บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียมใช้ในสโตร์,บันไดติดล้อพับไดอลูมิเนียมใช้ในโกดัง,บันไดติดล้อพับไดอลูมิเนียมใช้งานในสโตร์,บันไดติดล้อพับไดอลูมิเนียมใช้ในคลังสินค้า,
 • บันไดติดล้อ,บันไดเหล็ก,บันไดรถเข็นเหล็ก,บันไดเหล็กใช้ในคลังสินค้า,บันไดติดล้อใช้ในโกดัง
  บันไดเหล็กติดล้อ สูง 5.80 เมตร

  บันไดติดล้อ,บันไดเหล็ก,บันไดรถเข็นเหล็ก,บันไดเหล็กใช้ในคลังสินค้า,บันไดติดล้อใช้ในโกดัง 5.80 เมตร,บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียม,บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียมใช้งานโกดัง,บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียมใช้งานคลังสินค้า,บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียมใช้ในโรงงาน,บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียมใช้ในสโตร์,บันไดติดล้อพับไดอลูมิเนียมใช้ในโกดัง,บันไดติดล้อพับไดอลูมิเนียมใช้งานในสโตร์,บันไดติดล้อพับไดอลูมิเนียมใช้ในคลังสินค้า,

 • บันไดติดล้อพับได้ บ. ปทุมธานีบริวเวอรี่ จก.
  บันไดติดล้อพับได้รุ่น รุ่น SA-2500
  Folding Mobile Ladder
  บันไดติดล้อพับได้สูง 2.50 m.
  บันไดติดล้อพับได้มีขนาด
  Size: W1000 x D2200 x H2500 mm.
  บันไดติดล้อพับได้รับน้ำหนักได้ 150 kg.

 • บันไดติดล้อ13ขั้นสีเหลือง
  บันไดเหล็กติด13ขั้นสีเหลือง สูง 480 ซม.
  บันไดเหล็กติดล้อ13ขั้นสีเหลือง W1000 mm.
  บันไดเหล็กติดล้อ13ขั้นสีเหลือง L2500 mm.
  บันไดเหล็กติดล้อ13ขั้นสีเหลือง H4000 mm.
  บันไดเหล็กติดล้อ13ขั้นสีเหลือง ราวกันตก 800 mm.
  ความสูงถึงพื้นยืนขั้นบนสุดสูง 4000 mm.
  ติดล้อPU ล้อเป็นติดเบรค2ล้อ,ล้อตาย2ล้อ

 • บันไดติดล้อใช้ในโกดัง 12 ขั้น ชานพักด้านบนใหญ่พิเศษ
  บันไดติดล้อใช้ในโกดัง ใช่เหล็กอย่างหนา 3.2 มม.
  บันไดติดล้อใช้ในโกดัง 12 ขั้น
  บันไดติดล้อใช้ในโกดัง สูง 3850 mm.
  บันไดติดล้อใช้ในโกดัง W1500 mm.
  บันไดติดล้อใช้ในโกดัง L370 mm.
  บันไดติดล้อใช้ในโกดัง H3000 mm.
  บันไดติดล้อใช้ในโกดัง ราวกันตก 850 mm.
  บันไดติดล้อใช้ในโกดัง มีฟุตเบรค 4 ตัว
  บันไดติดล้อใช้ในโกดัง ติดล้อPU
  บันไดติดล้อใช้ในโกดัง ล้อเป็นติดเบรค2ล้อ,ล้อตาย2ล้อ
  บันไดติดล้อใช้ในโกดัง ติดต่อ : 02-3701463
  บันไดติดล้อใช้ในโกดัง ติดต่อ : 02-3701464
  บันไดติดล้อใช้ในโกดัง ติดต่อ : 02-3701465
  บันไดติดล้อใช้ในโกดัง ติดต่อ โทร 083-0687677
  บันไดติดล้อใช้ในโกดัง ติดต่อ โทร 083-0687588
  บันไดติดล้อใช้ในโกดัง ติดต่อ โทร 083-0687680
  บันไดติดล้อใช้ในโกดัง ติดต่อ โทร 082-9662214
  บันไดติดล้อใช้ในโกดัง ติดต่อ โทร 089-1468234
  บันไดติดล้อใช้ในโกดัง ติดต่อ โทร 085-1143953
  บันไดติดล้อใช้ในโกดัง ติดต่อ โทร 083-0687588
  บันไดติดล้อใช้ในโกดัง ติดต่อ โทร 086-3362597
  บันไดติดล้อใช้ในโกดัง ติดต่อ LINE AD : @hereweare999
  บันไดติดล้อใช้ในโกดัง ติดต่อ ติดต่อ : info@hereweare.co.th

 • บันไดติดล้อ 13 ขั้นใช้งานโกดังสีดำกันตกแดง สูง 3800 mm.
  บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดง สูง 3800 mm.
  บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดง W800 mm.
  บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดง L2800 mm.
  บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดง H4600 mm.
  บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดง ราวกันตก 800 mm.
  บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดง
  ความสูงถึงพื้นยืนขั้นบนสุดสูง 4600 mm.
  บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดง
  โครงสร้างใช้เหล็กมี มอก. หนา 2.3 mm.
  บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดง
  รับน้ำหนักได้ 400 Kg.
  บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดง ติดล้อPU
  บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดง ล้อเป็นติดเบรค2ล้อ,ล้อตาย2ล้อ

  บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ : 02-3701463
  บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ : 02-3701464
  บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ : 02-3701465
  บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ โทร 083-0687677
  บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ โทร 083-0687588
  บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ โทร 083-0687680
  บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ โทร 082-9662214
  บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ โทร 089-1468234
  บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ โทร 085-1143953
  บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ โทร 083-0687588
  บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ โทร 086-3362597
  บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ LINE AD : @hereweare999
  บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ ติดต่อ : info@hereweare.co.th

 • บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์ 19 ขั้นสีเหลือง 2 ชุด
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ชานพักด้านบนใหญ่พิเศษ
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ใช่เหล็กอย่างหนา 3.2 มม.
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง สูง 500 cm.
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง W120 cm.
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง L400 cm.
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง H585 cm.
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ราวกันตก 850 mm.
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ชานพักด้านบนกว้าง 2200 mm.
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง รับน้ำหนักได้ 500 Kg.
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง มีฟุตเบรค 4 ตัว
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดล้อPU
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ล้อเป็นติดเบรค2ล้อ,ล้อตาย2ล้อ
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ : 02-3701463
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ : 02-3701464
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ : 02-3701465
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ โทร 083-0687677
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ โทร 083-0687588
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ โทร 083-0687680
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ โทร 082-9662214
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ โทร 089-1468234
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ โทร 085-1143953
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ โทร 083-0687588
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ โทร 086-3362597
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ LINE AD : @hereweare999
  บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ ติดต่อ : info@hereweare.co.th

 • บันไดติดล้อสแตนเลส 304 ใช้งานโกดัง 7 ขั้น สูง 2000 mm.
  บันไดติดล้อสแตนเลส 304 ใช้งานโกดัง ใช้สแตนเลส 304
  บันไดติดล้อสแตนเลส 304 ใช้งานโกดัง ใช้สแตนเลส อย่างหนา 3.2 มม.
  บันไดติดล้อสแตนเลส 304 ใช้งานโกดัง สูง 2800 mm.
  บันไดติดล้อสแตนเลส 304 ใช้งานโกดัง W 900 mm.
  บันไดติดล้อสแตนเลส 304ใช้งานโกดัง L 2200 mm.
  บันไดติดล้อสแตนเลส 304ใช้งานโกดัง H 3600 mm.
  บันไดติดล้อสแตนเลส 304 ใช้งานโกดัง 800 mm.
  บันไดติดล้อสแตนเลส 304ใช้งานโกดัง รับน้ำหนักได้ 300 Kg.
  บันไดติดล้อสแตนเลส 304ใช้งานโกดัง ติดล้อPU
  บันไดติดล้อสแตนเลส 304 ใช้งานโกดัง ล้อเป็นติดเบรค2ล้อ,ล้อตาย2ล้อ
  บันไดติดล้อสแตนเลส 304 ใช้งานโกดัง ติดต่อ : 02-3701463
  บันไดติดล้อสแตนเลส 304 ใช้งานโกดัง ติดต่อ : 02-3701464
  บันไดติดล้อสแตนเลส 304 ใช้งานโกดัง ติดต่อ : 02-3701465
  บันไดติดล้อสแตนเลส 304 ใช้งานโกดัง ติดต่อ โทร 083-0687677
  บันไดติดล้อสแตนเลส 304 ใช้งานโกดัง ติดต่อ โทร 083-0687588
  บันไดติดล้อสแตนเลส 304 ใช้งานโกดัง ติดต่อ โทร 083-0687680
  บันไดติดล้อสแตนเลส 304 ใช้งานโกดัง ติดต่อ โทร 082-9662214
  บันไดติดล้อสแตนเลส 304 ใช้งานโกดัง ติดต่อ โทร 089-1468234
  บันไดติดล้อสแตนเลส 304 ใช้งานโกดัง ติดต่อ โทร 085-1143953
  บันไดติดล้อสแตนเลส 304 ใช้งานโกดัง ติดต่อ โทร 083-0687588
  บันไดติดล้อสแตนเลส 304 ใช้งานโกดัง ติดต่อ โทร 086-3362597
  บันไดติดล้อสแตนเลส 304 ใช้งานโกดัง ติดต่อ LINE AD : @hereweare999
  บันไดติดล้อสแตนเลส 304 ใช้งานโกดัง ติดต่อ ติดต่อ : info@hereweare.co.th

 • บันไดติดล้อ 14 ขั้นสีเทาพร้อมรางส่งของ สูง 3800 mm.
  บันไดติดล้อพร้อมรางส่งของสีเทา มีรางส่งของ
  บันไดติดล้อพร้อมรางส่งของสีเทา สูง 3800 mm.
  บันไดติดล้อพร้อมรางส่งของสีเทา W1000 mm.
  บันไดติดล้อพร้อมรางส่งของสีเทา L2800 mm.
  บันไดติดล้อพร้อมรางส่งของสีเทา H 5000 mm.
  บันไดติดล้อพร้อมรางส่งของสีเทา ราวกันตก 800 mm.
  ความสูงถึงพื้นยืนขั้นบนสุดสูง 4200 mm.
  บันไดติดล้อพร้อมรางส่งของสีเทาโครงสร้างใช้เหล็กมี มอก. หนา 2.3 mm.
  บันไดติดล้อพร้อมรางส่งของสีเทา รับน้ำหนักได้ 400 Kg.
  บันไดติดล้อพร้อมรางส่งของสีเทา ติดล้อPU
  บันไดติดล้อพร้อมรางส่งของสีเทา ล้อเป็นติดเบรค2ล้อ,ล้อตาย2ล้อ
  บันไดติดล้อพร้อมรางส่งของสีเทา ติดต่อ : 02-3701463
  บันไดติดล้อพร้อมรางส่งของสีเทา ติดต่อ : 02-3701464
  บันไดติดล้อพร้อมรางส่งของสีเทา ติดต่อ : 02-3701465
  บันไดติดล้อพร้อมรางส่งของสีเทา ติดต่อ โทร 083-0687677
  บันไดติดล้อพร้อมรางส่งของสีเทา ติดต่อ โทร 083-0687588
  บันไดติดล้อพร้อมรางส่งของสีเทา ติดต่อ โทร 083-0687680
  บันไดติดล้อพร้อมรางส่งของสีเทา ติดต่อ โทร 082-9662214
  บันไดติดล้อพร้อมรางส่งของสีเทา ติดต่อ โทร 089-1468234
  บันไดติดล้อพร้อมรางส่งของสีเทา ติดต่อ โทร 085-1143953
  บันไดติดล้อพร้อมรางส่งของสีเทา ติดต่อ โทร 083-0687588
  บันไดติดล้อพร้อมรางส่งของสีเทา ติดต่อ โทร 086-3362597

บันไดติดล้อรุ่น เอสที ซีรีส์
บันไดติดล้อทำจากเหล็กพ่นสี แข็งแรง
บันไดติดล้อเหมาะสำหรับการนำสินค้าขึ้นลงจากชั้นวาง
บันไดติดล้อ สามารถใช้เก็บของในสโตร์และที่สูงได้
บันไดติดล้อ สามารถใช้หยิบของในโกดังและที่สูงได้
บันไดติดล้อมีราวกันตกเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน
บันไดติดล้อขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่น Checkered plate
บันไดติดล้อสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า
บันไดติดล้อ ใช้ล้อยาง 6 นิ้ว จะเป็นล้อตาย 2 ล้อ และจะเป็นล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ
บันไดติดล้อ สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 150 กก.
บันไดติดล้อ เริ่มที่ 3 ขั้น ถึง 8 ขั้น
บันไดอุตสาหกรรม บันไดจัดเก็บในโกดัง บันไดเข็นติดล้อสั่งทำตามแบบ ผลิตบันได
บริษัท เฮียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด คือผู้ผลิตบันไดติดล้อ อุตสาหกรรม
และจำหน่าย บันไดติดล้ออุตสาหกรรม บันไดติดล้อเหล็ก บันไดสเตนเลส
บันไดติดล้อสำหรับใช้ในโกดัง บันไดอลูมิเนียม บันไดติดล้อสำหรับคลังสินค้า
บันไดเข็นติดล้อ บันไดสั่งทำตามแบบทุกชนิด บันไดหนีไฟแบบบันไดวน
บันไดหนีไฟ บันไดหนีไฟแบบบันไดลิง บันไดโรงงาน ที่ให้ท่านมากกว่าความปลอดภัย
บริษัท เฮียร์ วี อาร์ คำนึงถึงคุณภาพ
ตลอดจนความประณีตในตัวสินค้าที่ มีช่างชำนาญงาน
ผลิตงานสั่งทำได้รวดเร็วกว่า เรากล้ารับประกันงาน

 

บันไดติดล้อ Mobile Ladder
รายละเอียด:บันไดติดล้อเหมาะสำหรับการใช้งานคลังสินค้า บันไดติดล้อใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม และบันไดติดล้อใช้งานในโกดัง
-บันไดติดล้อเหมาะสำหรับนำสินค้าขึ้นลงจากชั้นวางสินค้าในคลังหรือห้างร้าน
-บันไดติดล้อมีราวกันตกเพื่อความปลอดภัย
-บันไดติดล้อขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นเหล็กลายตีนเป็ด(Checkered plate)
- บันไดติดล้อ ใช้ล้อ PU 6 นิ้ว 2 ล้อตาย และล้อเป็นติดเบรก 2ล้อ
-โครงสร้างของบันไดติดล้อ ถูกออแบบมาเพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัย ของผู้ใช้งาน เป็นหลัก
-บันไดติดล้อ สามารถสั่งทำตามแบบได้ ตามลูกค้าต้องการ
-บันไดเข็นติดล้อสั่งทำตามแบบและสามารถระบุสีได้

 

เราคือผู้ผลิตบันไดติดล้อ อุตสาหกรรม
และจำหน่าย บันไดอุตสาหกรรม บันไดเหล็ก บันไดสเตนเลส บันไดสำหรับใช้ในโกดัง บันไดอลูมิเนียม บันไดสำหรับคลังสินค้า บันไดเข็นติดล้อ บันไดสั่งทำตามแบบทุกชนิด บันไดวน บันไดหนีไฟ บันไดโรงงาน ที่ให้ท่านมากกว่าความปลอดภัย เราคำนึงถึงคุณภาพและราคาผู้ผลิต ตลอดจนความประณีตในตัวสินค้าที่ มีช่างชำนาญงาน ผลิตงานสั่งทำได้รวดเร็วกว่า เรากล้ารับประกันงาน ถึง 1 ปี พร้อมทีมงานดูแลบริการหลังขาย
บันไดติดล้อพับได้ Foldable Mobile Ladder
รายละเอียด:บันไดติดล้อพับได้ สำหรับคลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม และโกดัง
-บันไดติดล้อพับได้เหมาะสำหรับนำสินค้าขึ้นลงจากชั้นวางสินค้าในคลังหรือห้างร้าน
-บันไดติดล้อพับได้มีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
-บันไดติดล้อพับได้ขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนเป็ด (Checkered plate)
-บันไดติดล้อพับได้ ติดล้อ PU 6 นิ้ว ล้อตาย 2 ล้อ และล้อเป็นติดเบรก 2ล้อ
-บันไดติดล้อพับได้ โครงสร้างถูกออแบบมาเพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

 

รายละเอียดสินค้า
บันไดเข็นติดล้อสามารถพับเก็บได้ เคลื่อนย้ายทำงานนอกสถานที่ได้ พับใส่รถกระบะได้
บันไดเข็นติดล้อพับเก็บได้ทำจากเหล็กพ่นสีฝุ่นอุตสาหกรรมไม่เป็นสนิม (สีอบพิเศษ)
บันไดเข็นติดล้อใช้ล้อ ยาง 5" สีดำ รับน้ำหนักได้ 200 กก.
มีคันโยกสำหรับล็อคล้อ และเมื่อต้องการใช้งานอยู่กับที่
ขั้นบันไดทำจากแผ่นเหล็กลายกันลื่น หนา 2.3 มม.พ่นสีน้ำเงิน มีราวจับและราวกันตกเหล็กกลม
เหมาะสำหรับงานคลังสินค้า บันไดติดล้อพับเก็บได้ใช้ในโกดัง บันไดติดล้อพับเก็บได้โดย1-2คน
สามารถใส่รถกระบะทำงานนอกสถานที่ เช่นงานซ่อมหลอดไฟทาง งานเช็ดกระจก งานติดตั้งระบบต่างๆ งานทำความสะอาดฝุน งานป้าย ทำความสะอาดรางน้ำ ฯลฯ
ความสูงใช้งาน 1.5 เมตร ความสูงรวมราวกันตก 2.24 เมตร
ความสูงใช้งาน 2 เมตร ความสูงรวมราวกันตก 2.74 เมตร
ความสูงใช้งาน 2.5 เมตร ความสูงรวมราวกันตก 3.24 เมตร
บันไดเข็นติดล้อ เหมาะสำหรับงานในลักษณะไหน ที่ฝ่ายจัดซื้อและผู้ใช้งานควรรู้
1.บันไดติดล้อเหมาะสำหรับการใช้งานในที่สูง สามารถใช้ได้ทั้งในที่แจ้ง หรือในโรงงานอุตาหกรรม คลังสินค้า โกดัง สถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง เป็นต้น.
วัสดุที่ใช้ผลิตบันไดติดล้อมีให้เลือก 2 ชนิดคือ
2. วัสดุที่ใช้ในการผลิตบันไดเข็นติดล้อได้แก่ เหล็ก และ สเตนเลส โดยทั่วไปหากเป็นที่มีความสูงไม่มากจะให้เหล็กกลมหรือเหล็กกล่อง 1นิ้ว หรือสเตนเลสกลม/กล่อง 1 นิ้ว แล้วแต่การระบุสเปคของลูกค้า และความเหมาะสมของการใช้งาน

บันไดอลูมิเนียม
บันไดทรงเอ ทุกชนิด (ทุกยี่ห้อ)
บันไดทรงเอ ยี่ห้อซันซุย (SANSUI)
บันไดทรงเอยี่ห้อบาร์โก้(BARCO)
บันไดพาด 2 ตอน
บันไดพาด ตอนเดียว
บันไดพาด 2 ตอนปรับกางได้
บันไดพาด 3 ตอนปรับกางได้
บันไดทรงเอขึ้นลง2ทาง
บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ
บันไดพื้นยืนมีถาดวางเครื่องมือ
บันไดแฟนตาซี
บันไดไฟเบอร์กลาส
บันไดติดล้อ/บันไดสั่งทำ
บันไดทรงเอมีถาดวางเครื่องมือ
บันไดอลูมิเนียมพับอเนกประสงค์
บันไดยืดหดได้
บันไดนั่งร้านอลูมิเนียม
บันไดอเนกประสงค์
บันไดหนีไฟ
บันไดรางเลื่อน
บันไดห้องสมุด
บันไดติดล้อพับได้