บันไดติดล้อกึ่งนั่งร้าน

บันไดติดล้อกึ่งนั่งร้าน รุ่น LZ
บันไดติดล้อกึ่งนั่งร้าน เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดติดล้อกึ่งนั่งร้าน สูง 3.50 เมตร
บันไดติดล้อกึ่งนั่งร้าน ทำได้สูงถึง 5 เมตร ไม่รวมราวกันตก
บันไดติดล้อกึ่งนั่งร้าน ราวกันตกสูง 80 ซม.
บันไดติดล้อกึ่งนั่งร้าน ชานพักกว้าว 80 ซม.
บันไดติดล้อกึ่งนั่งร้าน กว้าง 150 ซม.(ความกว้างขึ้นอยู่กับความสูง)
บันไดติดล้อกึ่งนั่งร้าน ยาว 2 เมตร (ความยาวขึ้นอยู่กับความสูง)
บันไดติดล้อกึ่งนั่งร้าน ความกว้างของขั้นบันได 45 ซม.
บันไดติดล้อกึ่งนั่งร้าน  ขั้นบันไดลึก 20 ซม.
บันไดติดล้อกึ่งนั่งร้าน ระยะห้างระหว่างขั้น 30 ซม.
บันไดติดล้อกึ่งนั่งร้าน ขั้นและชานพักบันไดปูด้วย checker plate (ลายตีนเป็ด)
บันไดติดล้อกึ่งนั่งร้าน ใช้ล้อพียู 6 นิ้ว ล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ
 
บันไดเหล็กติดล้อกึ่งนั้นร้าน ติดต่อ : 02-3701463
บันไดเหล็กติดล้อกึ่งนั้นร้าน ติดต่อ : 02-3701464
บันไดเหล็กติดล้อกึ่งนั้นร้าน ติดต่อ : 02-3701465
บันไดเหล็กติดล้อกึ่งนั้นร้าน แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดเหล็กติดล้อกึ่งนั้นร้าน โทร 083-0687677
บันไดเหล็กติดล้อกึ่งนั้นร้าน โทร 085-1143953
บันไดเหล็กติดล้อกึ่งนั้นร้าน โทร 083-0687680
บันไดเหล็กติดล้อกึ่งนั้นร้าน โทร 082-9662214
บันไดเหล็กติดล้อกึ่งนั้นร้าน โทร 089-1468234
บันไดเหล็กติดล้อกึ่งนั้นร้าน โทร 085-1143953
บันไดเหล็กติดล้อกึ่งนั้นร้าน โทร 083-0687588
บันไดเหล็กติดล้อกึ่งนั้นร้าน Line@ : @hereweare999
บันไดเหล็กติดล้อกึ่งนั้นร้าน : info@hereweare.co.th