บันไดติดล้อกึ่งนั่งร้านสีเหลืองสูง 480 ซม.

บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูงรวมราว 4.8 เมตร
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร เป็นบันไดสั่งผลิต
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร สูง 400 ซม.
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร สูงรวมราวกันตก 480 ซม.
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร ทำได้สูงถึง 5 ม. ไม่รวมราวกันตก
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร ราวกันตกสูง 80 ซม.
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร ชานพักกว้าว 80 ซม.
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร กว้าง 150 ซม.
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร ยาว 220 ซม.
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร ความกว้างของขั้นบันได 45 ซม.
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร ระยะห้างระหว่างขั้น 30 ซม.
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร  ขั้นบันไดมีความลึก 20 ซม.
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร ขั้นบันไดปูด้วยเหล็กลายตีนเป็ดหนา 3 มม.
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร ชานพักบันได ปูด้วย checker plate
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร ใช้ล้อพียู 6 นิ้ว 
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร ล้อตาย 2 ล้อ 
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร ล้อเป็น 2 ล้อติดเบรค

 

บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร 085-1143953
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร 083-0687588
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร 083-0687677
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร  085-1143953
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร 083-0687680
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร 082-9662214
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร 089-1468234
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร : 02-3701463
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร : 02-3701464
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร : 02-3701465
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร FAX:02-3701466
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร : @hereweare999
บันไดติดล้อนั่งร้าน สีเหลือง สูง 4.8 เมตร : info@hereweare.co.th