บันไดติดล้อสำหรับขึ้นคอนเทนเนอร์

บันไดติดล้อสำหรับขึ้นตู้คอนเทนเนอร์
บันไดติดล้อขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 6 ขั้น มีตัว foot brake
บันไดติดล้อขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 6 ขั้น ความสูงรวมราวจับ 250 ซม
บันไดติดล้อขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 6 ขั้น ความสูงถึงขั้นบนสุด 170 ซม.
บันไดติดล้อขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 6 ขั้น ความกว้าง W 80 ซม.
บันไดติดล้อขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 6 ขั้น ความยาว L 140 ซม.
บันไดติดล้อขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 6 ขั้น ความกว้างขั้นบันได 20 ซม.
บันไดติดล้อขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 6 ขั้น ความยาว ขั้นบันได 80 ซม.
บันไดติดล้อขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 6 ขั้น ขนาดล้อ 6 นิ้ว
บันไดติดล้อขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 6 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก 250 กก

บันไดติดล้อพับได้,บันไดเหล็กติดล้อเลื่อน สนใจติดต่อ 02-3701463
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเหล็กติดล้อเลื่อน สนใจติดต่อ 02-3701464
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเหล็กติดล้อเลื่อน สนใจติดต่อ 02-3701465
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเหล็กติดล้อเลื่อน เบอร์แฟกซ์ 02-3701466
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเหล็กติดล้อเลื่อน Email: info@hereweare.co.th
บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียมสแตนเลส ติดต่อ 089-1468234
บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียมสแตนเลส ติดต่อ 083-0687677