บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์ 19 ขั้นสีเหลือง 2 ชุด

บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์ 19 ขั้นสีเหลือง 2 ชุด
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ชานพักด้านบนใหญ่พิเศษ
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ใช่เหล็กอย่างหนา 3.2 มม.
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง สูง 500 cm.
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง W120 cm.
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง L400 cm.
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง H585 cm.
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ราวกันตก 850 mm.
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ชานพักด้านบนกว้าง 2200 mm.
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง รับน้ำหนักได้ 500 Kg.
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง มีฟุตเบรค 4 ตัว
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดล้อPU
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ล้อเป็นติดเบรค2ล้อ,ล้อตาย2ล้อ
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ โทร 083-0687677
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ โทร 083-0687588
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ โทร 083-0687680
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ โทร 082-9662214
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ โทร 089-1468234
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ โทร 085-1143953
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ โทร 083-0687588
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ โทร 086-3362597
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ LINE AD : @hereweare999
บันไดติดล้อตู้คอนเทนเนอร์สีเหลือง ติดต่อ ติดต่อ : info@hereweare.co.th