บันไดติดล้อ 13 ขั้นใช้งานโกดังสีดำกันตกแดง

บันไดติดล้อ 13 ขั้นใช้งานโกดังสีดำกันตกแดง
บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดง สูง 3800 mm.
บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดง W800 mm.
บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดง L2800 mm.
บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดง H4600 mm.
บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดง ราวกันตก 800 mm.
บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดง
ความสูงถึงพื้นยืนขั้นบนสุดสูง 4600 mm.
บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดง
โครงสร้างใช้เหล็กมี มอก. หนา 2.3 mm.
บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดง
รับน้ำหนักได้ 400 Kg.
บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดง ติดล้อPU
บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดง ล้อเป็นติดเบรค2ล้อ,ล้อตาย2ล้อ

บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ โทร 083-0687677
บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ โทร 083-0687588
บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ โทร 083-0687680
บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ โทร 082-9662214
บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ โทร 089-1468234
บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ โทร 085-1143953
บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ โทร 083-0687588
บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ โทร 086-3362597
บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ LINE AD : @hereweare999
บันไดติดล้อ 13 ขั้นสีดำแดงใช้ในโกดัง ติดต่อ ติดต่อ : info@hereweare.co.th