บันไดติดล้อ13ขั้นสีเหลือ


บันไดติดล้อ13ขั้นสีเหลือง

บันไดเหล็กติด13ขั้นสีเหลือง สูง 480 ซม.
บันไดเหล็กติดล้อ13ขั้นสีเหลือง W1000 mm.
บันไดเหล็กติดล้อ13ขั้นสีเหลือง L2500 mm.
บันไดเหล็กติดล้อ13ขั้นสีเหลือง H4000 mm.
บันไดเหล็กติดล้อ13ขั้นสีเหลือง ราวกันตก 800 mm.
ความสูงถึงพื้นยืนขั้นบนสุดสูง 4000 mm.
ติดล้อPU ล้อเป็นติดเบรค2ล้อ,ล้อตาย2ล้อ
บันไดติดล้อสีเหลือรับน้ำหนักได้ 500 กก.

บันไดเหล็กติดล้อ13ขั้นสีเหลืองติดต่อ : 02-3701463
บันไดเหล็กติดล้อ13ขั้นสีเหลืองติดต่อ : 02-3701464
บันไดเหล็กติดล้อ13ขั้นสีเหลืองติดต่อ : 02-3701465
บันไดเหล็กติดล้อ13ขั้นสีเหลืองติดต่อ โทร 083-0687677
บันไดเหล็กติดล้อ13ขั้นสีเหลืองติดต่อ โทร 083-0687588
บันไดเหล็กติดล้อ13ขั้นสีเหลืองติดต่อ โทร 083-0687680
บันไดเหล็กติดล้อ13ขั้นสีเหลืองติดต่อ โทร 082-9662214
บันไดเหล็กติดล้อ13ขั้นสีเหลืองติดต่อ โทร 089-1468234
บันไดเหล็กติดล้อ13ขั้นสีเหลืองติดต่อ โทร 085-1143953
บันไดเหล็กติดล้อ13ขั้นสีเหลืองติดต่อ โทร 083-0687588
บันไดเหล็กติดล้อ13ขั้นสีเหลืองติดต่อ โทร 086-3362597
บันไดเหล็กติดล้อ13ขั้นสีเหลืองติดต่อ LINE AD : @hereweare999
บันไดเหล็กติดล้อ13ขั้นสีเหลืองติดต่อ ติดต่อ : info@hereweare.co.th