บันไดติดล้อสั่งทำสูง 170 ซม. ไม่รวมราวจับ

บันไดเหล็กติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น  มีตัว foot brake
บันไดเหล็กติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความสูงรวมราวจับ 250 ซม
บันไดเหล็กติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความสูงถึงขั้นบนสุด 170 ซม.
บันไดเหล็กติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความกว้าง W  80 ซม. 
บันไดเหล็กติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความยาว L  140 ซม.
บันไดเหล็กติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความกว้างขั้นบันได  20 ซม.
บันไดเหล็กติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความยาว ขั้นบันได  80 ซม.
บันไดเหล็กติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ขนาดล้อ 6นิ้ว
บันไดเหล็กติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก 150 กก

บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อกึ่งนั้งร้าน ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อกึ่งนั้งร้าน  ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อกึ่งนั้งร้าน ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อกึ่งนั้งร้าน แฟกซ์ : 02-3701466  
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อกึ่งนั้งร้าน  : info@hereweare.co.th