บันไดติดล้อมีรางส่งของด้านข้าง

บันไดติดล้อมีรางส่งของด้านล้าง

บันไดติดล้อกว้าง 300 ซม.รวมราง

บันไดติดล้อรางด้านข้างกว้าง 50 ซม.

บันไดติดล้อยาว 120 ซม. บันไดติดล้อ สูง 470 ซม.

บันไดติดล้อทำจากเหล็ก บันไดติดล้อเป็นบันไดสั่งทำ...

บันไดติดล้อพ่นด้วยสี Epoxy Powder Coating

บันไดติดล้อมีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

บันไดติดล้อขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่

บันไดติดล้อ เป็นล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ

บันไดติดล้อ รับน้ำหนักได้ 200 กก.

บันไดติดล้อ มีตั้งแต่ 3 ขั้น และ 5 เมตร

 

 

 

บันไดเหล็กติดล้อเเบบมีรางส่งของ : 02-3701463
บันไดเหล็กติดล้อเเบบมีรางส่งของ : 02-3701464
บันไดเหล็กติดล้อเเบบมีรางส่งของ : 02-3701465
บันไดเหล็กติดล้อเเบบมีรางส่งของแฟกซ์ : 02-3701466
บันไดเหล็กติดล้อเเบบมีรางส่งของ 083-0687677
บันไดเหล็กติดล้อเเบบมีรางส่งของ 085-1143953
บันไดเหล็กติดล้อเเบบมีรางส่งของ 083-0687680
บันไดเหล็กติดล้อเเบบมีรางส่งของ 082-9662214
บันไดเหล็กติดล้อเเบบมีรางส่งของ 089-1468234
บันไดเหล็กติดล้อเเบบมีรางส่งของ 085-1143953
บันไดเหล็กติดล้อเเบบมีรางส่งของ 083-0687588
บันไดเหล็กติดล้อเเบบมีรางส่งของ : @hereweare999
บันไดเหล็กติดล้อเเบบมีรางส่งของ : info@hereweare.co.th