บันไดไฟเบอร์กลาสบันไดต้านกระแสไฟฟ้า


 

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A 
ติดต่อ 02-3701463-5
บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A 
ติดต่อ 085-1143953
บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A 
ติดต่อ 082-6992214
บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟฟ้าดูด
บันไดต้านกระแสไฟฟ้า ทรง A 
ติดต่อ 083-0687588
บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A 
ติดต่อ 083-0687680
บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A 
ติดต่อ 083-0687677
บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A
ติดต่อ 089-1468234
บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A 
แฟกซ์ 02-3701466
บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น
LINE AD:@hereweare999
บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น 
E-mail : info@hereweare.co.th

กรุณากรอกข้อความ...

 • บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED
  รุ่น RL-FGS4
  ขนาด 4 ฟุต
  ขนาดขั้นบันได 76 มม
  ฐานกว้าง 520 มม.
  ฐานกางกว้าง 736 มม.
  น้ำหนัก 7.1 กก.

  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED
  รุ่น RL-FGS6
  ขนาด 6 ฟุต
  ขนาดขั้นบันได 76 มม
  ฐานกว้าง 609 มม.
  ฐานกางกว้าง 1041 มม.
  น้ำหนัก 10.1 กก.

  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED
  รุ่น RL-FGS 8
  ขนาด 8 ฟุต
  ขนาดขั้นบันได 76 มม
  ฐานกว้าง 698 มม.
  ฐานกางกว้าง 1371 มม.
  น้ำหนัก 13.8 กก.

  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED
  รุ่น RL-FGS 10
  ขนาด 10 ฟุต
  ขนาดขั้นบันได 76 มม
  ฐานกว้าง 787 มม.
  ฐานกางกว้าง 1676 มม.
  น้ำหนัก 17.5 กก.

  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED
  รุ่น RL-FGS 12
  ขนาด 12 ฟุต
  ขนาดขั้นบันได 76 มม
  ฐานกว้าง 976 มม.
  ฐานกางกว้าง 1981 มม.
  น้ำหนัก 22 กก.

  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED
  ติดต่อ 02-3701463-5
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED
  ติดต่อ 085-1143953
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED
  ติดต่อ 082-6992214
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟฟ้าดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า ทรง A รุ่น RIDGED
  ติดต่อ 083-0687588
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED
  ติดต่อ 083-0687680
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED
  ติดต่อ 083-0687677
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED
  ติดต่อ 089-1468234
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED
  แฟกซ์ 02-3701466
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED
  LINE AD:@hereweare999
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED
  E-mail : info@hereweare.co.th

 • บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส
  สไลด์ 2 ตอน RIDGED  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส
  สไลด์ 2 ตอน RIDGED
  รุ่น RL-FGE16
  ขนาด 16 ฟุต
  ความยาวสูงสุด 4.6 มม
  ความยาวมาตรฐาน 2.4 มม.
  ฐานกว้าง 432 มม.
  น้ำหนัก 13.4 กก.

  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส
  สไลด์ 2 ตอน RIDGED
  รุ่น RL-FGE20
  ขนาด 20 ฟุต
  ความยาวสูงสุด 6.1 มม
  ความยาวมาตรฐาน 3 มม.
  ฐานกว้าง 432 มม.
  น้ำหนัก 16.4 กก.

  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส
  สไลด์ 2 ตอน RIDGED
  รุ่น RL-FGE24
  ขนาด 24 ฟุต
  ความยาวสูงสุด 7.3 มม
  ความยาวมาตรฐาน 3.6 มม.
  ฐานกว้าง 432 มม.
  น้ำหนัก 19.4 กก.

  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส
  สไลด์ 2 ตอน RIDGED
  รุ่น RL-FGE28
  ขนาด 28 ฟุต
  ความยาวสูงสุด 8.5 มม
  ความยาวมาตรฐาน 4.2 มม.
  ฐานกว้าง 432 มม.
  น้ำหนัก 22 กก.

  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส
  สไลด์ 2 ตอน RIDGED
  รุ่น RL-FGE32
  ขนาด 32 ฟุต
  ความยาวสูงสุด 9.7 มม
  ความยาวมาตรฐาน 4.8 มม.
  ฐานกว้าง 432 มม.
  น้ำหนัก 26.1 กก.


  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส
  สไลด์ 2 ตอน RIDGED
  รุ่น RL-FGE40
  ขนาด 40 ฟุต
  ความยาวสูงสุด 12.2 มม
  ความยาวมาตรฐาน 6.1 มม.
  ฐานกว้าง 432 มม.
  น้ำหนัก 40.7 กก.

  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส
  สไลด์ 2 ตอน RIDGED
  ติดต่อ 02-3701463-5
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส
  สไลด์ 2 ตอน RIDGED
  ติดต่อ 085-1143953
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส
  สไลด์ 2 ตอน RIDGED
  ติดต่อ 082-6992214
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส
  สไลด์ 2 ตอน RIDGED
  ติดต่อ 083-0687588
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส
  สไลด์ 2 ตอน RIDGED
  ติดต่อ 083-0687680
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส
  สไลด์ 2 ตอน RIDGED
  ติดต่อ 083-0687677
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟฟ้าดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
  สไลด์ 2 ตอน RIDGED
  ติดต่อ 089-1468234
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส
  สไลด์ 2 ตอน RIDGED
  แฟกซ์ 02-3701466
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส
  สไลด์ 2 ตอน RIDGED
  LINE AD:@hereweare999
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
  บันไดไฟเบอร์กลาส
  สไลด์ 2 ตอน RIDGED
  E-mail : info@hereweare.co.th

 • บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
  แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI

  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
  แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
  วัสดุทำด้วยไฟเบอร์กลาส
  (ฉนวนกันไฟฟ้า) หนา 3 มม.
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
  แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
  ขั้นเหยียบเป็นอลูมิเนียม อัลลอย
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
  แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
  มีความสูง 4-8 ฟุต
  หรือประมาณ 120-240 ซม.
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
  แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
  มีถาดวางเครื่องมือช่าง
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
  แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
  ยางรองขาบันไดผลิดจาก
  โพลิเมอร์อย่างดี
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
  แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
  รับน้ำหนักได้ 150 กก.
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
  แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
  ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน
  แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ANSI

  บันไดไฟเบอร์ แบบมีถาด SANKI 4 ฟุต
  รุ่น LD-FBA04
  DIMENSION
  : 45.5 x 76.2 x 112 x CM
  บันไดไฟเบอร์ แบบมีถาด SANKI 5 ฟุต
  รุ่น LD-FBA 05
  DIMENSION
  : 48.5 x 86 x 142 x CM
  บันไดไฟเบอร์ แบบมีถาด SANKI 6 ฟุต
  รุ่น LD-FBA 06
  DIMENSION
  : 51.5 x 105.5 x 171 x CM
  บันไดไฟเบอร์ แบบมีถาด SANKI 7 ฟุต
  รุ่น LD-FBA 07
  DIMENSION
  : 54 x 114 x 201.5 x CM
  บันไดไฟเบอร์ แบบมีถาด SANKI 8 ฟุต
  รุ่น LD-FBA 08
  DIMENSION
  : 57.5 x 126 x 232.5 x CM


  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
  แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
  ติดต่อ 02-3701463-5
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
  แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
  ติดต่อ 085-1143953
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
  แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
  ติดต่อ 082-6992214
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
  แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
  ติดต่อ 083-0687588
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
  แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
  ติดต่อ 083-0687680
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
  แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
  ติดต่อ 083-0687677
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
  แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
  ติดต่อ 089-1468234
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
  แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
  แฟกซ์ 02-3701466
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
  แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
  LINE AD:@hereweare999
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
  แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
  E-mail : info@hereweare.co.th

 • บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า BARCO


  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า BARCO
  ขนาด (ฟุต) 4 น้ำหนัก (กก.) 8.2
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า BARCO
  ขนาด (ฟุต) 5 น้ำหนัก (กก.) 9.8
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า BARCO
  ขนาด (ฟุต) 6 น้ำหนัก (กก.) 11.5
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า BARCO
  ขนาด (ฟุต) 7 น้ำหนัก (กก.) 13.5
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า BARCO
  ขนาด (ฟุต) 9 น้ำหนัก (กก.) 17.4
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า BARCO
  ขนาด (ฟุต) 10 น้ำหนัก (กก.) 19.3
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า BARCO
  ขนาด (ฟุต) 12 น้ำหนัก (กก.) 24.5
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า BARCO
  ขนาด (ฟุต) 14 น้ำหนัก (กก.) 27.5
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า BARCO
  ขนาด (ฟุต) 16 น้ำหนัก (กก.) 32

  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า BARCO
  ติดต่อ 02-3701463-5
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า BARCO
  ติดต่อ 085-1143953
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า BARCO
  ติดต่อ 082-6992214
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า BARCO
  ติดต่อ 083-0687588
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า BARCO
  ติดต่อ 083-0687680
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า BARCO
  ติดต่อ 083-0687677
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า BARCO
  ติดต่อ 089-1468234
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า BARCO
  แฟกซ์ 02-3701466
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า BARCO
  LINE AD:@hereweare999
  บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
  บันไดต้านกระแสไฟฟ้า BARCO
  E-mail : info@hereweare.co.th