บันไดไฟเบอร์กลาสบันไดต้านกระแสไฟฟ้า สไลด์ 2 ตอน RIDGID

 

 

 

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
ทำจากไฟเบอร์กลาส
บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
ทนต่อกระไฟฟ้าถึง 25,000 โวลต์/ตรน.
บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
ขั้นบันไดเป็นรูปตัว D
ทำให้ยืนได้สะดวกกว่าแบบกลม
บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
ร่องตรงขั้นบันได ช่วยป้องกันการลื่นไหล
บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
ขาตั้งทำจากอลูมิเนียมหล่อ
บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
เสิริมยางต้านล่างอย่างหนา
หมุนได้สะดวกและกันลื่น
บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
ถอดสลักง่าย โดยใช้เพียงนิ้วเดียว
บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
มีฝาครอบหุ้มกันทั้งด้านบนและล่าง
เพื่อป้องกันโครงไฟเบอร์กลาส
บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
บันไดแต่ละขั้น รับน้ำหนักได้ถึง 136 กก.

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
รุ่น RL-FGE16
ขนาด 16 ฟุต
ความยาวสูงสุด 4.6 มม
ความยาวมาตรฐาน 2.4 มม.
ฐานกว้าง 432 มม.
น้ำหนัก 13.4 กก.

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
รุ่น RL-FGE20
ขนาด 20 ฟุต
ความยาวสูงสุด 6.1 มม
ความยาวมาตรฐาน 3 มม.
ฐานกว้าง 432 มม.
น้ำหนัก 16.4 กก.

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
รุ่น RL-FGE24
ขนาด 24 ฟุต
ความยาวสูงสุด 7.3 มม
ความยาวมาตรฐาน 3.6 มม.
ฐานกว้าง 432 มม.
น้ำหนัก 19.4 กก.

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
รุ่น RL-FGE28
ขนาด 28 ฟุต
ความยาวสูงสุด 8.5 มม
ความยาวมาตรฐาน 4.2 มม.
ฐานกว้าง 432 มม.
น้ำหนัก 22 กก.

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
รุ่น RL-FGE32
ขนาด 32 ฟุต
ความยาวสูงสุด 9.7 มม
ความยาวมาตรฐาน 4.8 มม.
ฐานกว้าง 432 มม.
น้ำหนัก 26.1 กก.


บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
รุ่น RL-FGE40
ขนาด 40 ฟุต
ความยาวสูงสุด 12.2 มม
ความยาวมาตรฐาน 6.1 มม.
ฐานกว้าง 432 มม.
น้ำหนัก 40.7 กก.

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
ติดต่อ 02-3701463-5
บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
ติดต่อ 085-1143953
บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
ติดต่อ 082-6992214
บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
ติดต่อ 083-0687588
บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
ติดต่อ 083-0687680
บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
ติดต่อ 083-0687677
บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟฟ้าดูด
บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
ติดต่อ 089-1468234
บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
แฟกซ์ 02-3701466
บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
LINE AD:@hereweare999
บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส
สไลด์ 2 ตอน RIDGED
E-mail : info@hereweare.co.th