บันไดไฟเบอร์กลาสบันไดต้านกระแสไฟฟ้า ทรง A RIDGID

บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด

บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED   

 

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด

บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED   

ทำจากไฟเบอร์กลาส 

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด

บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED   

ทนต่อกระไฟฟ้าสูงถึง 25,000 โวลด์ต่อตารางนิ้ว

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด

บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED   

หมุดย้ำขนาดใหญ่ ด้านละ 2 ตัว

เพื่อเสริมความทนทาน

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด

บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED   

มีตัวค้ำบันไดทุกขั้น เพื่อเสริมความแข็งแรง

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด

บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED   

ขาบันไดหุ้มด้วยอลูมิเนียมหล่อ

เสริมยางกันลื่นต้านล่าง

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด

บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED   

บันไดแต่ละขั้น สามารถรับน้ำหนักได้สูงถึง 136 กิโลกรัม

 

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด

บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED   

รุ่น RL-FGS4 

ขนาด 4 ฟุต 

ขนาดขั้นบันได 76 มม

ฐานกว้าง  520 มม.

ฐานกางกว้าง  736 มม.

น้ำหนัก 7.1 กก.

 

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด

บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED   

รุ่น RL-FGS6 

ขนาด 6 ฟุต 

ขนาดขั้นบันได 76 มม

ฐานกว้าง  609 มม.

ฐานกางกว้าง  1041 มม.

น้ำหนัก 10.1 กก.

 

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด

บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED   

รุ่น RL-FGS 8 

ขนาด 8 ฟุต 

ขนาดขั้นบันได 76 มม

ฐานกว้าง  698 มม.

ฐานกางกว้าง  1371 มม.

น้ำหนัก 13.8 กก.

 

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด

บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED   

รุ่น RL-FGS 10 

ขนาด 10 ฟุต 

ขนาดขั้นบันได 76 มม

ฐานกว้าง  787 มม.

ฐานกางกว้าง  1676 มม.

น้ำหนัก 17.5 กก.

 

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด

บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED   

รุ่น RL-FGS 12 

ขนาด 12 ฟุต 

ขนาดขั้นบันได 76 มม

ฐานกว้าง  976 มม.

ฐานกางกว้าง  1981 มม.

น้ำหนัก 22 กก.

 

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด

บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED   

ติดต่อ 02-3701463-5

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด

บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED   

ติดต่อ 085-1143953

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด

บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED   

ติดต่อ 082-6992214

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟฟ้าดูด

บันไดต้านกระแสไฟฟ้า ทรง A รุ่น RIDGED

ติดต่อ 083-0687588

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด

บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED   

ติดต่อ 083-0687680

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด

บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED   

ติดต่อ 083-0687677

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด

บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED   

ติดต่อ 089-1468234

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด

บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED   

แฟกซ์ 02-3701466

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด

บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED   

LINE AD:@hereweare999

บันไดต้านกระแสไฟฟ้ากันไฟฟ้าดูด

บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A รุ่น RIDGED   

E-mail : info@hereweare.co.th