บันไดไฟเบอร์กลาสบันไดต้านกระแสไฟฟ้า ทรง เอ แบบมีถาด SANKI

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
วัสดุทำด้วยไฟเบอร์กลาส
(ฉนวนกันไฟฟ้า) หนา 3 มม.
บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
ขั้นเหยียบเป็นอลูมิเนียม อัลลอย
บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
มีความสูง 4-8 ฟุต
หรือประมาณ 120-240 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
มีถาดวางเครื่องมือช่าง
บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
ยางรองขาบันไดผลิดจาก
โพลิเมอร์อย่างดี
บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
รับน้ำหนักได้ 150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน
แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ANSI

บันไดไฟเบอร์ แบบมีถาด SANKI 4 ฟุต
รุ่น LD-FBA04
DIMENSION
: 45.5 x 76.2 x 112 x CM
บันไดไฟเบอร์ แบบมีถาด SANKI 5 ฟุต
รุ่น LD-FBA 05
DIMENSION
: 48.5 x 86 x 142 x CM
บันไดไฟเบอร์ แบบมีถาด SANKI 6 ฟุต
รุ่น LD-FBA 06
DIMENSION
: 51.5 x 105.5 x 171 x CM
บันไดไฟเบอร์ แบบมีถาด SANKI 7 ฟุต
รุ่น LD-FBA 07
DIMENSION
: 54 x 114 x 201.5 x CM
บันไดไฟเบอร์ แบบมีถาด SANKI 8 ฟุต
รุ่น LD-FBA 08
DIMENSION
: 57.5 x 126 x 232.5 x CM


บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
ติดต่อ 02-3701463-5
บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
ติดต่อ 085-1143953
บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
ติดต่อ 082-6992214
บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
ติดต่อ 083-0687588
บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
ติดต่อ 083-0687680
บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
ติดต่อ 083-0687677
บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
ติดต่อ 089-1468234
บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
แฟกซ์ 02-3701466
บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
LINE AD:@hereweare999
บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด
บันไดต้านกระแสไฟฟ้า
แบบมีถาดวางเครื่องมือ SANKI
E-mail : info@hereweare.co.th