บันไดรางเลื่อนแบบแขวนถอดออกได้สแตนเลส

บันไดรางเลื่อนสแตนเลสปีนหยิบแบบขอเกี่ยวถอดเก็บได้
โนเบิล บี ไนน์ทีน

บันไดรางเลื่อนแบบแขวน สามารถถอดเก็บได้
บันไดชั้นวางหนังสือ สูง 2.25 เมตร
โครงบันไดรางเลื่อนแบบแขวนปีนหยิบของ
ชั้นลอยใช้สแตนเลสกล่อง 1*2 นิ้ว
ขั้นบันไดรางเลื่อนแบบแขวนปีนหยิบของ
ใช้สแตนเลสกล่อง 1*2 นิ้ว


ติดต่อ 083-0687677
บันไดรางเลื่อนสแตนเลสขอเกี่ยวถอดเก็บได้
ติดต่อ 085-1143953
บันไดรางเลื่อนสแตนเลสขอเกี่ยวถอดเก็บได้
ติดต่อ 083-0687680
บันไดรางเลื่อนสแตนเลสขอเกี่ยวถอดเก็บได้
ติดต่อ 089-1468234
บันไดรางเลื่อนสแตนเลสขอเกี่ยวถอดเก็บได้
ID LINE : hereweare
บันไดรางเลื่อนสแตนเลสขอเกี่ยวถอดเก็บได้
ติดต่อ info@hereweare.