บันไดรางเลื่อนปีนหยิบของแบบขอเกี่ยวถอดเก็บได้ในห้องครัว

บันไดรางเลื่อนแบบแขวนปีนหยิบของชั้นลอย
ห้องครัว บ้านย่านนครนายก

บันไดรางเลื่อนแบบแขวน สามารถถอดเก็บได้
บันไดชั้นวางหนังสือ สูง 2.10 เมตร
โครงบันไดรางเลื่อนแบบแขวนปีนหยิบของ
ชั้นลอยใช้เหล็กกล่อง 1*2 นิ้ว
ขั้นบันไดรางเลื่อนแบบแขวนปีนหยิบของ
ใช้ไม้เต็งขนาด 1*3 นิ้ว

บันไดรางเลื่อนแบบแขวนปีนหยิบของนครนายก
ติดต่อ 083-0687677
บันไดรางเลื่อนแบบแขวนปีนหยิบของนครนายก
ติดต่อ 085-1143953
บันไดรางเลื่อนแบบแขวนปีนหยิบของนครนายก
ติดต่อ 083-0687680
บันไดรางเลื่อนแบบแขวนปีนหยิบของนครนายก
ติดต่อ 089-1468234
บันไดรางเลื่อนแบบแขวนปีนหยิบของนครนายก
ID LINE : hereweare
บันไดรางเลื่อนแบบแขวนปีนหยิบของนครนายก
ติดต่อ info@hereweare.co.th