บันไดปีนหยิบของขึ้นชั้นลอยแบบขอเกี่ยว ซอยนาคนิวาส

บันไดปีนหยิบของชั้นลอย ชอยนาคนิวาส

บันไดปีนหยิบของชั้นลอย สามารถถอดเก็บได้
บันไดชั้นวางหนังสือ สูง 2.65 เมตร
โครงบันไดปีนหยิบของชั้นลอยใช้เหล็กกล่อง 1.2*1.2 นิ้ว
ราวจับใช้เหล็กกลมขนาด 1 นิ้ว
ขั้นบันไดใช้ Checker Plate หนา 3 มม.
ขั้นบันไดขนาด กว้าง 5*16 นิ้ว

บันไดปีนหยิบของชั้นลอย ชอยนาคนิวาส
ติดต่อ 083-0687677
บันไดปีนหยิบของชั้นลอย ชอยนาคนิวาส
ติดต่อ 085-1143953
บันไดปีนหยิบของชั้นลอย ชอยนาคนิวาส
ติดต่อ 083-0687680
บันไดปีนหยิบของชั้นลอย ชอยนาคนิวาส
ติดต่อ 089-1468234
บันไดปีนหยิบของชั้นลอย ชอยนาคนิวาส
ID LINE : hereweare
บันไดปีนหยิบของชั้นลอย ชอยนาคนิวาส
ติดต่อ info@hereweare.co.th