บันไดรางเลื่อนเหล็กสำหรับหยิบสินค้าชั้นวางยาแบบพับเก็บแนบกับตัวตู้ได้ ราชวิถึเภสัช

บันไดรางเลื่อนแบบพับเก็บแนบกับตัวตู้เพื่อหยิบสินค้า
ชั้นวางสินค้าร้านขายยาราชวิถีเภสัช 2 ชุด

บันไดรางเลื่อนเหล็กสีขาวสำหรับร้านขายยา
สามารถพับเก็บแนบกับตู้หรือชั้นวางสินค้าได้
ใช้เพื่อหยิบสินค้าร้านขายยาราชวิถึเภสัช
บันไดชั้นวางหนังสือ สูง 2.35 เมตร
รางบันไดปีนหยิบสินค้าร้านขายยายาว 4 และ4.20 เมตร
โครงบันไดปีนหยิบของร้านขายใช้เหล็กกล่อง 1*2 นิ้ว
ล้อสำหรับบันไดรางเลื่อนเป็น PU 3 นิ้วมีเบรคในตัว

บันไดปีนหยิบของร้านขายดันเก็บแนบกับตู้ได้
ติดต่อ 083-0687677
บันไดปีนหยิบของร้านขายดันเก็บแนบกับตู้ได้
ติดต่อ 085-1143953
บันไดปีนหยิบของร้านขายดันเก็บแนบกับตู้ได้
ติดต่อ 083-0687680
บันไดปีนหยิบของร้านขายดันเก็บแนบกับตู้ได้
ติดต่อ 089-1468234
บันไดปีนหยิบของร้านขายดันเก็บแนบกับตู้ได้
ID LINE : hereweare
บันไดปีนหยิบของร้านขายดันเก็บแนบกับตู้ได้
ติดต่อ info@hereweare.co.th