บันไดรางเลื่อนไม้สำหรับห้องรับแขก หมู่บ้านลัดดาวัลย์ ราชพฤกษ์

บันไดรางเลือนไม้สักชั้นวางหนังสือ
ใช้ไม้สักขนาด ขนาด 1.5*3 นิ้ว
หมู่บ้านลัดดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ปิ่นเกล้า

บันไดรางเลื่อนใช้ไม้สักขนาด 1.5*3 นิ้ว
บันไดรางเลื่อนชั้นหยิบของ สูง 240 ซม.
รางของบันไดปีนหยิบของ ยาว 5.50 เมตร
แม่บันไดรางเลื่อนใช้ไม้สักขนาด 1.5*3 นิ้ว
ขั้นบันไดชั้นวางหนังสือใช้ไม้สักขนาด 1.5*3 นิ้ว
ล้อของบันไดรางเลื่อนใช้ PU 3 นิ้วมีเบรค

บันไดรางเลื่อนไม้ลัดดาวัลย์ราชพฤกษ์ปิ่นเกล้า ติดต่อ 083-0687677
บันไดรางเลื่อนไม้ลัดดาวัลย์ราชพฤกษ์ปิ่นเกล้า ติดต่อ 085-1143953
บันไดรางเลื่อนไม้ลัดดาวัลย์ราชพฤกษ์ปิ่นเกล้า ติดต่อ 083-0687680
บันไดรางเลื่อนไม้ลัดดาวัลย์ราชพฤกษ์ปิ่นเกล้า ติดต่อ 089-1468234
บันไดรางเลื่อนไม้ลัดดาวัลย์ราชพฤกษ์ปิ่นเกล้า id line : hereweare
บันไดรางเลื่อนไม้ลัดดาวัลย์ราชพฤกษ์ปิ่นเกล้า mail : info@hereweare.co.th