บันไดรางเลื่อนเหล็กสีดำขั้นเป็นไม้ หมู่บ้าน Master Piece

บันไดรางเลื่อนเหล็กสีดำขั้นเป็นไม้ หมู่บ้าน Master Piece
โครงหลักบันไดรางเลื่อนใช้เหล็กกล่องขนาด 1*2 นิ้วพ้นสีดำ
ขั้นบันไดใช้ไม้เนื้อแข็งขนาด 1*3 นิ้ว
บันไดรางเลื่อนหมู่บ้าน Master Piece สูง 210 ซม.
บันไดรางเลื่อนหมู่บ้าน Master Piece รางยาว 320 ซม.
บันไดรางเลื่อนหมู่บ้าน Master Piece ล้อพียู 3 นิ้วติดเบรค

บันไดรางเลื่อนหมู่บ้าน Master Piece ติดต่อ 083-0687677
บันไดรางเลื่อนหมู่บ้าน Master Piece ติดต่อ 085-1143953
บันไดรางเลื่อนหมู่บ้าน Master Piece ติดต่อ 089-1468234
บันไดรางเลื่อนหมู่บ้าน Master Piece ติดต่อ 083-0687588
บันไดรางเลื่อนหมู่บ้าน Master Piece ID LINE : hereweare
บันไดรางเลื่อนหมู่บ้าน Master Piece E-Mail : info@hereweare.co.th