บันไดรางเลื่อนชั้นวางของเหล็กขั้นเป็นไม้มีราวจับเป็นเหล็กกลม บางเขน

บันไดรางเลื่อนเหล็กขนาด 1*2 นิ้วหยิบของพ้นสีขาว
มีราวจับเหล็กกลม ขั้นเป็นไม้โอ๊คขนาด 1*3 นิ้ว
บันไดรางเลื่อนห้องสมุดเหล็กมีราวจับ สูง : 2.85 เมตร
บันไดรางเลื่อนห้องสมุดเหล็กมีราวจับ รางยาว : 4.3 เมตร
บันไดรางเลื่อนห้องสมุดเหล็กมีราวจับ : ราวจับใช้เหล็กกลม
โครงบันไดรางเลื่อนห้องสมุดเหล็กมีราวจับ : ใช้เหล็กกล่อง 1x2 นิ้วพ้นสีขาว
บันไดรางเลื่อนห้องสมุดเหล็กมีราวจับ : เป็นไม้โอ๊คขนาด 1*3 นิ้ว
บันไดรางเลื่อนห้องสมุดเหล็กมีราวจับ : ใช้ล้อ PU 3 นิ้วอย่างดี
บันไดรางเลื่อนห้องสมุดเหล็กมีราวจับ : ใช้ล้อ มีเบรคสามารถล็อคได้
บันไดรางเลื่อนห้องสมุดเหล็กมีราวจับ : รับน้ำหนัก 100 กก.

บันไดรางเลื่อนห้องสมุดเหล็กมีราวจับ 083-0687677 (เบอร์ตรงช่าง)
บันไดรางเลื่อนห้องสมุดเหล็กมีราวจับ 085-1143953
บันไดรางเลื่อนห้องสมุดเหล็กมีราวจับ 083-0687680
บันไดรางเลื่อนห้องสมุดเหล็กมีราวจับ 082-9662214
บันไดรางเลื่อนห้องสมุดเหล็กมีราวจับ 089-1468234 (เบอร์ตรงช่าง)
บันไดรางเลื่อนห้องสมุดเหล็กมีราวจับ 085-1143953
บันไดรางเลื่อนห้องสมุดเหล็กมีราวจับ 083-0687588
บันไดรางเลื่อนห้องสมุดเหล็กมีราวจับ 02-3701463-5
บันไดรางเลื่อนห้องสมุดเหล็กมีราวจับ แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดรางเลื่อนห้องสมุดเหล็กมีราวจับ ID LINE : hereweare
บันไดรางเลื่อนห้องสมุดเหล็กมีราวจับ Mail : info@hereweare.co.th