บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคมีกันตกด้านหลัง สไลด์ชักเก็บได้ พระราม 3 ซอย 15

บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคมีกันตกด้านหลัง
สไลด์ชักเก็บได้ พระราม 3 ซอย 15

บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคมีกันตกด้านหลัง
แม่บันไดใช้เหล็กกลม 1.2 นิ้ว
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคมีกันตกด้านหลัง
ขั้นบันไดใช้เหล็กกลม 1 นิ้ว
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคมีกันตกด้านหลัง
กันตกด้านหลังใช้ Flate Bar ขนาด 1.5 นิ้วหนา 3 มม.

บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคมีกันตกด้านหลัง 083-0687677
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคมีกันตกด้านหลัง 085-1143953
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคมีกันตกด้านหลัง 083-0687588
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคมีกันตกด้านหลัง 089-1468234
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคมีกันตกด้านหลัง 02-3701463
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคมีกันตกด้านหลัง 02-3701464
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคมีกันตกด้านหลัง 02-3701465
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคมีกันตกด้านหลัง แฟกซ์ 02-3701466
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคมีกันตกด้านหลัง ID LINE : hereweare
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคมีกันตกด้านหลัง E-mail : info@hereweare.co.th