บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงด้านหลังมีกันตกและชานพักทุกชั้น พร้อมด้วยบันไดหนีไฟสไลด์ชักเก็บได้เจาะประตูหนีไฟบริษัทรูนี้ เจมส์

บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงด้านหลังมีกันตกและชานพักทุกชั้น
พร้อมด้วยบันไดหนีไฟสไลด์ชักเก็บได้เจาะประตูหนีไฟบริษัทรูนี้ เจมส์

บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงด้านหลังมีกันตก รูนี้ เจมส์
แม่บันไดใช้เหล็กกลม 1.2 นิ้ว
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงด้านหลังมีกันตก รูนี้ เจมส์
ขั้นบันไดใช้เหล็กกลม 1 นิ้ว
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงด้านหลังมีกันตก รูนี้ เจมส์
ชานพักปูด้วยเหล็กแผ่นลาย
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงด้านหลังมีกันตก รูนี้ เจมส์
กันตกด้านหลังใช้ Flate Bar ขนาด 1.5 นิ้วหนา 3 มม.
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงด้านหลังมีกันตก รูนี้ เจมส์
เจาะประตูหนีไฟขนาด 80*200 ซม. 2 บาน

บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงด้านหลังมีกันตก รูนี้ เจมส์ 083-0687677
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงด้านหลังมีกันตก รูนี้ เจมส์ 085-1143953
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงด้านหลังมีกันตก รูนี้ เจมส์ 083-0687588
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงด้านหลังมีกันตก รูนี้ เจมส์ 089-1468234
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงด้านหลังมีกันตก รูนี้ เจมส์ 02-3701463
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงด้านหลังมีกันตก รูนี้ เจมส์ 02-3701464
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงด้านหลังมีกันตก รูนี้ เจมส์ 02-3701465
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงด้านหลังมีกันตก รูนี้ เจมส์ แฟกซ์ 02-3701466
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงด้านหลังมีกันตก รูนี้ เจมส์ ID LINE : hereweare999
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงด้านหลังมีกันตก รูนี้ เจมส์ E-mail : info@hereweare.co.th