บันไดหนีไฟแบบบันไดservice ทางเชื่อมโยงระหว่างตึก

บันไดหนีไฟแบบบันไดservice
มีทางเดินเชื่อมโยนระหว่างตึก โรงงาน จัมปาก้า

บันไดหนีไฟแบบบันไดservice โรงงาน จัมปาก้า

ทางเดินบันไดกว้าง 120 ซม.
บันไดหนีไฟแบบบันไดservice โรงงาน จัมปาก้า
เสาหลักใช้ H Beam 200x200x8.0x12 มม.
บันไดหนีไฟแบบบันไดservice โรงงาน จัมปาก้า
โครงหลังใช้เหล็กกล่อง 150x150x3.2 มม.
บันไดหนีไฟแบบบันไดservice โรงงาน จัมปาก้า
โครงย่อยใช้เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม.
บันไดหนีไฟแบบบันไดservice โรงงาน จัมปาก้า
โครงราวใช้เหล็กกล่อง 38x38x3.2 มม.
บันไดหนีไฟแบบบันไดservice โรงงาน จัมปาก้า
พื้นตะแกรงเหล็กฉีกXS-43 (22x550.5x32มม.)

บันไดหนีไฟแบบบันไดservice โรงงาน จัมปาก้า ติดต่อ 083-0687677
บันไดหนีไฟแบบบันไดservice โรงงาน จัมปาก้า ติดต่อ 085-1143953
บันไดหนีไฟแบบบันไดservice โรงงาน จัมปาก้า ติดต่อ 083-0687588
บันไดหนีไฟแบบบันไดservice โรงงาน จัมปาก้า ติดต่อ 089-1468234
บันไดหนีไฟแบบบันไดservice โรงงาน จัมปาก้า ติดต่อ 02-3701463
บันไดหนีไฟแบบบันไดservice โรงงาน จัมปาก้า ติดต่อ 02-3701464
บันไดหนีไฟแบบบันไดservice โรงงาน จัมปาก้า ติดต่อ 02-3701465
บันไดหนีไฟแบบบันไดservice โรงงาน จัมปาก้า แฟกซ์ 02-3701466
บันไดหนีไฟแบบบันไดservice โรงงาน จัมปาก้า ID LINE : hereweare999
บันไดหนีไฟแบบบันไดservice โรงงาน จัมปาก้า E-mail : info@hereweare.co.th