บันไดรางเลื่อนหยิบหนังสือเหล็กสีขาวรางเลี้ยวโค้งนอกโค้งในได้

บันไดรางเลื่อนเหล็กหยิบหนังสือรางเลี้ยวโค้งนอกโค้งใน
งานลูกค้า บริษัท STAR MART บันได 3 ชุด

บันไดรางเลื่อนหยิบหนังสือเหล็ก สูง 240 ซม.
รางบันไดรางเลื่อนเป็นตัว L เลี้ยวโค้งได้
บันไดรางเลื่อนสามารถเลี้ยวเข้าโค้งนอกและโค้งในได้
แม่บันไดรางเลื่อนหนังสือใช้เหล็ก 1*2 นิ้ว
ขั้นบันไดรางเลื่อนหยิบหนังสือใช้เหล็ก 1*2 นิ้ว
ล้อของบันไดรางเลื่อนเป็น PU 3 นิ้วมีเบรคในตัว


บันไดรางเลื่อนหยิบหนังสือเหล็กสีขาว ติดต่อ 083-0687677
บันไดรางเลื่อนหยิบหนังสือเหล็กสีขาว ติดต่อ 085-1143953
บันไดรางเลื่อนหยิบหนังสือเหล็กสีขาว ติดต่อ 083-0687680
บันไดรางเลื่อนหยิบหนังสือเหล็กสีขาว ติดต่อ 082-9662214
บันไดรางเลื่อนหยิบหนังสือเหล็กสีขาว ติดต่อ 086-3362597
บันไดรางเลื่อนหยิบหนังสือเหล็กสีขาว ติดต่อ 089-1468234
บันไดรางเลื่อนหยิบหนังสือเหล็กสีขาว ติดต่อ 085-1143953
บันไดรางเลื่อนหยิบหนังสือเหล็กสีขาว ติดต่อ 083-0687588
บันไดรางเลื่อนหยิบหนังสือเหล็กสีขาว ติดต่อ : 02-3701463-5
บันไดรางเลื่อนหยิบหนังสือเหล็กสีขาว แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดรางเลื่อนหยิบหนังสือเหล็กสีขาว ติดต่อ info@hereweare.co.th