บันไดสแตนเลสติดล้อ SLD6 6 ขั้น


บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ รุ่น SLD6

บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ 6 ขั้น 
บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ กว้าง 800 mm.
บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ ยาว1750 mm.
บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ สูง 2000 mm.
ความสูงที่แจ้งมาเป็นความสูงใช้งาน
ยังไม่รวมราวกันตกอีก 800 mm.

 

บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ ติดต่อ 02-3701463
บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ ติดต่อ 02-3701464
บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ ติดต่อ 02-3701465
บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ แฟกซ์ 02-3701466
บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ ติดต่อ 089-1468234
บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ ติดต่อ 085-1143953
บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ ติดต่อ 083-0687588
บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ ติดต่อ 083-0687680
บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ ติดต่อ 082-9662214
บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ ติดต่อ 083-0687677
บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ Line@ : @hereweare999
บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ Email: info@hereweare.co.th