บันไดติดล้อสแตนเลสรุ่น SLD5 5ขั้น


บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ รุ่น SLD5

บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ 5 ขั้น 

บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ กว้าง 800 mm.

บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ ยาว1300 mm.

บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อว สูง 1500 mm.

ความสูงที่แจ้งมาเป็นความสูงใช้งาน

ยังไม่รวมราวกันตกอีก 800 mm.

 

บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ ติดต่อ 02-3701463

บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ ติดต่อ 02-3701464

บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ ติดต่อ 02-3701465

บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ แฟกซ์ 02-3701466

บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ ติดต่อ 089-1468234

บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ ติดต่อ 085-1143953

บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ ติดต่อ 083-0687588

บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ ติดต่อ 083-0687680

บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ ติดต่อ 082-9662214

บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ ติดต่อ 083-0687677

บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ Line@ : @hereweare999

บันไดสแตนเลสทั้งตัวติดล้อ Email: info@hereweare.co.th