บันไดหนีไฟแบบบันไดวนซิกแซกนอกอาคารและบันไดปลดล็อคสไลด์ชักเก็บได้โรงงานสหไท


บันไดหนีไฟแบบบันไดวนนอกอาคารบริษัท สหไท 2 ชุด
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนนอกอาคารบริษัท สหไท 2 ชุด
บันไดหนีไฟนอกอาคาร บันไดกว้าง 70 ซม.
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนนอกอาคารบริษัท สหไท 2 ชุด
โครงหลักฝังเหล็ก H-Beam 150*150 มม.
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนนอกอาคารบริษัท สหไท 2 ชุด
โครงหลักแม่บันไดใช้เหล็กกล่อง 2*6 นิ้ว
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนนอกอาคารบริษัท สหไท 2 ชุด
ขั้นบันไดพื้นปูด้วยตะแกรงเหล็กฉีก 3.2 มม.
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนนอกอาคารบริษัท สหไท 2 ชุด
พื้นชานพักปูด้วยตะแกรงเหล็กฉีก 3.2 มม.
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนนอกอาคารบริษัท สหไท 2 ชุด
โครงย่อยและราวกันตกใช้ กล่องเหล็ก 2 * 1 นิ้ว
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนนอกอาคารบริษัท สหไท 2 ชุด
กันตกตามแนวตั้วใช้เหล็ก 1 * 1 นิ้ว
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนนอกอาคารบริษัท สหไท 2 ชุด
พร้อมติดตั้งประตูหนีไฟจำนวน 3 จุด

ผลิตโดยบริษัท เฮียร์ วี อาร์ ไทยแลนด์ จำกัด
ติดต่อ คุณวนิช 089-1468234,083-0687677
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนนอกอาคารบริษัท สหไท 2 ชุด
ติดต่อ : 02-3701463
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนนอกอาคารบริษัท สหไท 2 ชุด
ติดต่อ : 02-3701464
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนนอกอาคารบริษัท สหไท 2 ชุด
ติดต่อ : 02-3701465
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนนอกอาคารบริษัท สหไท 2 ชุดท
แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนนอกอาคารบริษัท สหไท 2 ชุด
ติดต่อ 083-0687677
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนนอกอาคารบริษัท สหไท 2 ชุดท
ติดต่อ 085-1143953
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนนอกอาคารบริษัท สหไท 2 ชุด
ติดต่อ 083-0687680
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนนอกอาคารบริษัท สหไท 2 ชุด
ติดต่อ 082-9662214
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนนอกอาคารบริษัท สหไท 2 ชุด
ติดต่อ 085-1143953
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนนอกอาคารบริษัท สหไท 2 ชุด
ติดต่อ 083-0687588
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนนอกอาคารบริษัท สหไท 2 ชุด
ติดต่อ 089-1468234
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนนอกอาคารบริษัท สหไท 2 ชุด
ID LINE : hereweare
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนนอกอาคารบริษัท สหไท 2 ชุด
ติดต่อ info@hereweare.co.th