บันไดหนีไฟอาคาร5ชั้นโรงแรมหลับดีปทุมวัน

บันไดหนีไฟแบบบันไดวนภายในและนอกอาคาร
Lub D Bangkok Siam
บันไดหนีไฟภายในและภายนอกโรงแรมLub D
บันไดหนีไฟ บันไดกว้าง 100 ซม.
บันไดหนีไฟภายในและภายนอกโรงแรมLub D
เสาหลักใช้ เหล็กกล่องขนาด 4*4 นิ้ว
บันไดหนีไฟภายในและภายนอกโรงแรมLub D
โครงหลักคุณแม่บันไดใช้เหล็กกล่อง 2 * 6 นิ้ว
บันไดหนีไฟภายในและภายนอกโรงแรมLub D
ขั้นบันไดและพื้นปูด้วย checker plate หนา 3 มม
บันไดหนีไฟภายในและภายนอกโรงแรมLub D
โครงย่อยและราวกันตกใช้ กล่องเหล็ก 2 * 1 นิ้ว
บันไดหนีไฟภายในและภายนอกโรงแรมLub D
กันตกตามแนวตั้วใช้เหล็ก 1 * 1 นิ้ว


ผลิตโดยบริษัท เฮียร์ วี อาร์ ไทยแลนด์ จำกัด
ติดต่อ คุณวนิช 089-1468234,083-0687677
บันไดหนีไฟภายในและภายนอกโรงแรมLub D
แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดหนีไฟภายในและภายนอกโรงแรมLub D
ติดต่อ 083-0687677
บันไดหนีไฟภายในและภายนอกโรงแรมLub D
ติดต่อ 085-1143953
บันไดหนีไฟภายในและภายนอกโรงแรมLub D
ติดต่อ 083-0687680
บันไดหนีไฟภายในและภายนอกโรงแรมLub D
ติดต่อ 082-9662214
บันไดหนีไฟภายในและภายนอกโรงแรมLub D
ติดต่อ 085-1143953
บันไดหนีไฟภายในและภายนอกโรงแรมLub D
ติดต่อ 083-0687588
บันไดหนีไฟภายในและภายนอกโรงแรมLub D
ติดต่อ 089-1468234
บันไดหนีไฟภายในและภายนอกโรงแรมLub D
ID LINE : hereweare
บันไดหนีไฟภายในและภายนอกโรงแรมLub D
ติดต่อ info@hereweare.co.th