รถเข็นพื้นเหล็กพื้นพลาสติดพื้นสแตนเลสสีล้อ2ชั้น

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

 • รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับด้านเดียวและมือจับสองด้าน
  รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับด้านเดียวและมือจับสองด้าน

  รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับด้านเดียวและมือจับสองด้าน
  มีมือจับด้านเดียวและสองด้าน
  รับนั้าหนักได้ตั้งแต่ 120 กก
 • รถเข็้นสแตนเลสสองชั้นมือจับด้านเดียวและสองด้าน
  รถเข็้นสแตนเลสสองชั้นมือจับด้านเดียวและสองด้าน

  รถเข็้นสแตนเลสสองชั้นมือจับด้านเดียวและสองด้าน
  มือจับด้านเดี่ยวและสองด้าน