รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กพื้นพลาสติดพื้นสแตนเลสมือจับพับได้และพับไม่ได้

รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้
รถเข็นพื้นพลาสติกสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้
รถเข็นพื้นสแคนเลสสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้

Steel Platform Truck 
Plastic Platform Truck 
Stainless Platform Truck   
รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กพื้นพลาสติกพื้นสแตนเลสสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้ : 02-3701463
รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กพื้นพลาสติกพื้นสแตนเลสสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้ : 02-3701464
รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กพื้นพลาสติกพื้นสแตนเลสสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้ : 02-3701465
รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กพื้นพลาสติกพื้นสแตนเลสสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้ 083-0687677
รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กพื้นพลาสติกพื้นสแตนเลสสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้ 083-0687588
รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กพื้นพลาสติกพื้นสแตนเลสสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้ 083-0687680
รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กพื้นพลาสติกพื้นสแตนเลสสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้ 082-9662214
รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กพื้นพลาสติกพื้นสแตนเลสสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้ 089-1468234
รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กพื้นพลาสติกพื้นสแตนเลสสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้ 085-1143953
รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กพื้นพลาสติกพื้นสแตนเลสสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้ 083-0687588
รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กพื้นพลาสติกพื้นสแตนเลสสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้ 086-3362597
รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กพื้นพลาสติกพื้นสแตนเลสสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้ : @hereweare999
รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กพื้นพลาสติกพื้นสแตนเลสสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้ : info@hereweare.co.th