บันไดไฟเบอร์กลาสบันไดต้านกระแสไฟฟ้า ทรง A SMILING MONKEY

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY


บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY

วัสดุทำด้วยไฟเบอร์กลาส(ฉนวนกันไฟฟ้า) หนา 3 มม.

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY

ขั้นเหยียบเป็นอลูมิเนียม อัลลอย

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY

มีความสูง 6-16 ฟุต

หรือประมาณ 1.80-4.80 ซม.

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY

มีถาดวางเครื่องมือช่าง

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY

ยางรองขาบันไดผลิดจาก

โพลิเมอร์อย่างดี 

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY

รับน้ำหนักได้ 150 กก.

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูด

บันไดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY

UV-Resistance and Grossy:

ทนต่อแสงแดดและแสงยูวี


บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY

รุ่น A-6

ความสูง 1.80 เมตร

น้ำหนัก 12 กก.

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY

รุ่น A-7

ความสูง 2.10 เมตร

น้ำหนัก 14.3 กก.

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY

รุ่น A-8

ความสูง 2.40 เมตร

น้ำหนัก 18.7 กก.

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY

รุ่น A-10

ความสูง 3.00 เมตร

น้ำหนัก 20.4 กก.

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY

รุ่น A-12

ความสูง 3.60 เมตร

น้ำหนัก 24.5 กก.

บันไดไฟเบอร์กันไฟดูด

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY

ความสูง 4.20 เมตร

น้ำหนัก 34.6 กก.

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY

รุ่น A-16

ความสูง 4.80 เมตร

น้ำหนัก 38.2 กก.บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY

ติดต่อ 02-3701463-5

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY

ติดต่อ 085-1143953

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY

ติดต่อ 082-6992214

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY

ติดต่อ 083-0687588

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY

ติดต่อ 083-0687680

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY

ติดต่อ 083-0687677

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY

ติดต่อ 089-1468234

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY

แฟกซ์ 02-3701466

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY

LINE AD:@hereweare999

บันไดไฟเบอร์กลาสกันไฟดูดต้านกระแสไฟฟ้า

ทรง เอ SMILING MONKEY

E-mail : info@hereweare.co.th