รถเข็นอเนกประสงค์

รถเข็นอเนกประสงค์

รถเข็นงานโรงแรม,รถเข็นกระเป๋าสัมภาระ,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นเก็บจาน,รถเข็นมือจับพับได้,รถเข็นเหล็กมือจับพับไม่ได้2ชั้น,รถเข็นเหล็กมือจับพับไม่ได้ 3 ชั้น,รถเข็นสแตนเลสมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส2ชั้น,รถเข็นสแตนเลส3ชั้น,รถเข็นถาดเหล็ก,รถเข็นพลาสติด,รถเข็นพลาสติด2ชั้น,รถเข็นพลาสติดมือจับ2ข้าง3ชั้น,คอลลี่ใส่ตระกร้า,รถเข็นช็อปปิง,รถเข็นใส่ตระกร้าช้อปปิ้ง2 ชั้น

 

รถเข็นแม่บ้านรถเข็นช้อปปิ้งรถเข็นโรงแรม ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นแม่บ้านรถเข็นช้อปปิ้งรถเข็นโรงแรม ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นแม่บ้านรถเข็นช้อปปิ้งรถเข็นโรงแรม ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นแม่บ้านรถเข็นช้อปปิ้งรถเข็นโรงแรม แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นแม่บ้านรถเข็นช้อปปิ้งรถเข็นโรงแรม โทร 083-0687677
รถเข็นแม่บ้านรถเข็นช้อปปิ้งรถเข็นโรงแรม โทร 085-1143953
รถเข็นแม่บ้านรถเข็นช้อปปิ้งรถเข็นโรงแรม โทร 083-0687680
รถเข็นแม่บ้านรถเข็นช้อปปิ้งรถเข็นโรงแรม โทร 082-9662214
รถเข็นแม่บ้านรถเข็นช้อปปิ้งรถเข็นโรงแรม โทร 089-1468234
รถเข็นแม่บ้านรถเข็นช้อปปิ้งรถเข็นโรงแรม โทร 085-1143953
รถเข็นแม่บ้านรถเข็นช้อปปิ้งรถเข็นโรงแรม โทร 083-0687588
รถเข็นแม่บ้านรถเข็นช้อปปิ้งรถเข็นโรงแรม Line : @hereweare999
รถเข็นแม่บ้านรถเข็นช้อปปิ้งรถเข็นโรงแรม : info@hereweare.co.th


 • รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้
  มีทั้งรุ่นมือจับพับได้และพับไม่ได้และรกรุ่นมือจับสองข้าง
  รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้
  มีทั้งรุ่น ล้อยางและรุ่นใช้ล้อพียูล้อ PU
  รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้
  ใช้ล้อ 3 นิ้ว 4 นิ้ว 5 นิ้ว
  รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้
  รับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 150 ถึง 500 Kg

 • รถเข็นพื้นเหล็ก 2 ชั้นสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้และมือจับสองข้าง
  มีทั้งรุ่นมือจับพับได้และพับไม่ได้และรกรุ่นมือจับสองข้าง
  รถเข็นพื้นเหล็ก 2 ชั้นสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้และมือจับสองข้าง
  มีทั้งรุ่น ล้อยางและรุ่นใช้ล้อพียูล้อ PU
  รถเข็นพื้นเหล็ก 2 ชั้นสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้และมือจับสองข้าง
  ใช้ล้อ 3 นิ้ว 4 นิ้ว 5 นิ้ว
  รถเข็นพื้นเหล็ก 2 ชั้นสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้และมือจับสองข้าง
  รับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 150 ถึง 500 Kg"

 • รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้และมือจับสองข้าง
  มีทั้งรุ่นมือจับพับได้และพับไม่ได้และรกรุ่นมือจับสองข้าง
  รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้และมือจับสองข้าง
  มีทั้งรุ่น ล้อยางและรุ่นใช้ล้อพียูล้อ PU
  รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้และมือจับสองข้าง
  ใช้ล้อ 3 นิ้ว 4 นิ้ว 5 นิ้ว
  รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นสี่ล้อมือจับพับได้และพับไม่ได้และมือจับสองข้าง
  รับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 150 ถึง 500 Kg

 • รถเข็นแม่บ้านโรงแรมสแตนเลสพร้อมถุงผ้า
  โครงสร้างสแตนเลสทั้งคัน พร้อมถุงผ้าใบใหญ่ด้านหน้า
  รถเข็นแม่บ้านโรงแรมสแตนเลสพร้อมถุงผ้า
  กล่องสแตนเลล 2 กล่องด้านหลัง
  รถเข็นแม่บ้านโรงแรมสแตนเลสพร้อมถุงผ้า
  ตัวรถแบ่งเป็น 3 ขั้น ถาดบนมีช่องสำหรับวางเครื่องใช้
  รถเข็นแม่บ้านโรงแรมสแตนเลสพร้อมถุงผ้า
  - ล้อ PU คุณภาพสูงจากต่างประเทศ
  รถเข็นแม่บ้านโรงแรมสแตนเลสพร้อมถุงผ้า
  เข็นได้ดล่องแม้รับน้ำหนักเต็มพิกัด
  รถเข็นแม่บ้านโรงแรมสแตนเลสพร้อมถุงผ้า
  -ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ
  รถเข็นแม่บ้านโรงแรมสแตนเลสพร้อมถุงผ้า
  ควบคุมและเสี้ยวรถได้สะดวก

 • รถเข็นผ้าเปียก แบบสเตนเลสโปร่ง
  รถเข็นผ้าเปียก
  Laundry Trolley
  แบบสเตนเลสโปร่ง
  Ventilated Stainless Steel Laundry Trolley
  รถเข็นผ้าเปียก แบบสเตนเลสโปร่ง
  -โครงสร้างสเตนเลสทั้งคัน
  รถเข็นผ้าเปียก แบบสเตนเลสโปร่ง
  พื้นทึบ ผนังทั้ง 4 ด้านเป็นตะแกรงใหญ่ ไม่มีมือจับ
  รถเข็นผ้าเปียก แบบสเตนเลสโปร่ง
  -ล้อPบล้อเป็น2ล้อล้อตาย2 ล้อ
  รถเข็นผ้าเปียก แบบสเตนเลสโปร่ง
  -ดวบคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก

  รถเข็นผ้าเปียก แบบสเตนเลสโปร่ง ติดต่อ : 02-3701463
  รถเข็นผ้าเปียก แบบสเตนเลสโปร่ง ติดต่อ : 02-3701464
  รถเข็นผ้าเปียก แบบสเตนเลสโปร่ง ติดต่อ : 02-3701465
  รถเข็นผ้าเปียก แบบสเตนเลสโปร่ง แฟกซ์ : 02-3701466
  รถเข็นผ้าเปียก แบบสเตนเลสโปร่ง โทร 083-0687677
  รถเข็นผ้าเปียก แบบสเตนเลสโปร่ง โทร 085-1143953
  รถเข็นผ้าเปียก แบบสเตนเลสโปร่ง โทร 083-0687680
  รถเข็นผ้าเปียก แบบสเตนเลสโปร่ง โทร 082-9662214
  รถเข็นผ้าเปียก แบบสเตนเลสโปร่ง โทร 089-1468234
  รถเข็นผ้าเปียก แบบสเตนเลสโปร่ง โทร 085-1143953
  รถเข็นผ้าเปียก แบบสเตนเลสโปร่ง โทร 083-0687588
  รถเข็นผ้าเปียก แบบสเตนเลสโปร่ง Line : @hereweare999
  รถเข็นผ้าเปียก แบบสเตนเลสโปร่ง : info@hereweare.co.th

 • รถเข็นผ้าแห้งใช้งานโรงแรมพร้อมถุงผ้า
  Laundry Trolley with Bag
  แบบรองรับงานหนัก Heavy-Duty
  รถเข็นผ้าแห้งใช้งานโรงแรมพร้อมถุงผ้า
  -โดรงสร้างสเตนเลส มีมือจับสองด้าน
  รถเข็นผ้าแห้งใช้งานโรงแรมพร้อมถุงผ้า
  -ถุงผ้าสามารถถอดซักได้
  รถเข็นผ้าแห้งใช้งานโรงแรมพร้อมถุงผ้า
  -ล้อ อบ คุณภาพสูงจากต่างประเทศ
  รถเข็นผ้าแห้งใช้งานโรงแรมพร้อมถุงผ้า
  -เข็นได้คล่องแม้รับน้ำหนักเต็มพิกัด
  รถเข็นผ้าแห้งใช้งานโรงแรมพร้อมถุงผ้า
  -ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ
  รถเข็นผ้าแห้งใช้งานโรงแรมพร้อมถุงผ้า
  ดวบคุม และเสี้ยวรถไส้ละดวก

 • รถเข็นสี่ล้อใส่ตะกราช้อปปิ้ง
  Basket Shopping Trolley
  รถเข็นสี่ล้อใส่ตะกราช้อปปิ้ง
  โครงเหล็กพ่นสี
  รถเข็นสี่ล้อใส่ตะกราช้อปปิ้ง
  ใช้วางตะกร้าช้อปปิ้ง ได้ 2 ใบ
  รถเข็นสี่ล้อใส่ตะกราช้อปปิ้ง
  ล้อ PU ล้อเกลียว 4 ล้อ เลี้ยวคล่องตัว
  รถเข็นสี่ล้อใส่ตะกราช้อปปิ้ง
  เหมาะสำหรับใช้งานในที่แคบ

 • รถเข็นเก็บจาน Clearing Trolley
  แบบถาด 3 ชั้น With 3 Trays
  แบบมีถังเก็บเศษอาหาร With Bucket

  รถเข็นเก็บจานแบบถาด 3 ชั้น มีถังเก็บเศษอาหาร
  FT-0301
  โครงสร้างสเตนเลสทั้งคัน
  เชื่อมทั้งคัน แข็งแรง ทนทาน

  รถเข็นเก็บจานแบบถาด 3 ชั้น มีถังเก็บเศษอาหาร
  FT-0302
  โครงสร้างเหล็กชุปโครเมี่ยม
  knock-Down แบบประกอบได้
  ล้อเกลียว ติดเบรก 2 ล้อ
  ล้อเกลียว 2 ล้อ

  รถเข็นเก็บจานแบบถาด 3 ชั้น มีถังเก็บเศษอาหาร
  FT-0302l
  โครงสร้างเหล็กชุปโครเมียม
  Knock-Down ถอดประกอบได้
  ล้อเกลียว ติดเบรก 2 ล้อ
  ล้อเกลียว 2 ล้อ

 • รถเข็นแฟ้มเอกสาร,รถเข็นใช้ในสำนักงาน รถเข็นเหล็กสี่ล้อใช้งานสำนักงาน ล้อเกลียว 4 ล้อ ติดเบรค 2 ล้อ