บันไดหนีไฟนอกอาคารแบบซิกแซกโบสถ์คริสจักรอีแวนเจลิคอลสุขุมวิท

นอกอาคารแบบซิกแซก โบสถ์คริสจักรอีแวนเจลิคอล สุขุมวิท 10

บันไดหนีไฟกว้าง 80 ซม. 

บันไดหนีไฟสูง 4 ชั้น

เสาหลักใช้เหล็กกล่อง 4x4 นิ้ว

โครงย่อยใช้เหล็ก 2x4 นิ้ว

ปูพื้นด้วย Checker Plate หนา 3 มม.

รับผลิตบันไดหนีไฟโบสถ์คริสจักรอีแวนเจลิคอล ติดต่อ 083-0687677

รับผลิตบันไดหนีไฟโบสถ์คริสจักรอีแวนเจลิคอล ติดต่อ 085-1143953

รับผลิตบันไดหนีไฟโบสถ์คริสจักรอีแวนเจลิคอล ติดต่อ 083-0687588

รับผลิตบันไดหนีไฟโบสถ์คริสจักรอีแวนเจลิคอล ติดต่อ 089-1468234

รับผลิตบันไดหนีไฟโบสถ์คริสจักรอีแวนเจลิคอล แฟกซ์ 02-3701466 

ID LINE : hereweare

 

E-mail : info@hereweare.co.th  …