บันไดหนีไฟสูง 7 ชั้น Gaam Hotel ถนน เพชรบุรีตัดใหม่

บันไดหนีไฟสูง 7 ชั้น Gaam Hotel ถนน เพชรบุรีตัดใหม่

บันไดหนีไฟแบบลูกตั้งลูกนอนนอกอาคาร แบบไม่ซิกแซก

บันไดวนเข้าไปในตัวอาคาร

บันไดหนีไฟสูง 7 ชั้น

เสาหลักใช้เหล็กกล่อง 4x4 นิ้ว

โครงย่อยใช้เหล็ก 2x4 นิ้ว

ปูพื้นด้วย Checker Plate หนา 3 มม.

รับผลิตบันไดหนีไฟนอกอาคาร Gaam Hote ติดต่อ 083-0687677

รับผลิตบันไดหนีไฟนอกอาคาร Gaam Hotel ติดต่อ 085-1143953

รับผลิตบันไดหนีไฟนอกอาคาร Gaam Hotel ติดต่อ 083-0687588

รับผลิตบันไดหนีไฟนอกอาคาร Gaam Hotel ติดต่อ 089-1468234

รับผลิตบันไดหนีไฟนอกอาคาร Gaam Hotel แฟกซ์ 02-3701466 

ID LINE : hereweare

 

E-mail : info@hereweare.co.th