รับผลิตบันไดรางเลื่อนสแตนเลสสำหรับหยิบของบันชั้นวางหนังสือหมู่บ้านThe park

บันไดรางเลื่อนรางเลื่อนสำหรบชั้นวางหนังสือ

หมู่บ้าน The Park 

รายละเอียดบันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ
เสาหลักบันไดรางเลื่อน   : เป็นสแตนเลสขนาด 2*4 นิ้ว
ขั้นบันไดบันไดรางเลื่อน : เป็นสแตนเลส 2*4  นิ้ว
บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้ปลา : เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้ปลา : ใช้ล้อ PU  มีเบรค ขนาด 4 นิ้ว
บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้ปลา : รับน้ำหนัก 120 กก.
บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้ปลา สามารถเลือกสีได้
บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้ปลา : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้ปลา : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้ปลา : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
บันไดรางเลื่อนสำหรับตู้ปลา : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ
 
 
 
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดรางเลื่อนสแตนเลส ติดต่อ 0891468234
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดรางเลื่อนสแตนเลส ติดต่อ 0851143953
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดรางเลื่อนสแตนเลส ติดต่อ 0829662214
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดรางเลื่อนสแตนเลส ติดต่อ 0830687680
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดรางเลื่อนสแตนเลส ติดต่อ 0830687677
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดรางเลื่อนสแตนเลส ติดต่อ 0830687588
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดรางเลื่อนสแตนเลส แฟกซ์ 02-3701466 

รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดรางเลื่อนสแตนเลส info@hereweare.co.th