บันไดติดล้อใช้งานในโกดังคลังสินค้า 14 ขั้น

บันไดติดล้อ 14 ขั้นใช้งานสโตร์ กว้าง 1000 mm.
บันไดติดล้อ 14 ขั้นใช้งานสโตร์ ยาว 2500 mm.
บันไดติดล้อสูง 14 ขั้นใช้งานสโตร์ สูงไม่รวมราวกันตกได้ 3850 mm.
บันไดติดล้อสูง 14 ขั้นใช้งานสโตร์ สูงรวมราวกันตกได้ 4650 mm.
บันไดติดล้อสูง 14 ขั้นใช้งานสโตร์ มีราวกันตกสูง 80 ซม.
บันไดติดล้อสูง 14 ขั้นใช้งานสโตร์ โครงหลักใช้เหล็ก Square Tube 38x38x2.3 mm.
บันไดติดล้อสูง 14 ขั้นใช้งานสโตร์ โครงลองใช้เหล็ก Square Tube 38x38x1.5 mm.
บันไดติดล้อสูง 14 ขั้นใช้งานสโตร์ ราวจับใช้เหล็ก Pipe 32x1.5 mm.
บันไดติดล้อใช้งานสโตร์ ใช้ล้อ Polyuretane 6" 2 ล้อเป็นบวกเบรค 2 ล้อตาย
บันไดติดล้อปูพื้นด้วย เหล็ก Checker Plate หนา 2.3 mm.
บันไดติดล้อ 14 ขั้นใช้งานสโตร์ เหมาะสำหรับใช้งานในโกดัง,คลังสินค้า,โรงงาน
บันไดติดล้อ 14 ขั้นใช้งานสโตร์ สามารถรับน้ำหนักได้ 200 กก.

 

บันไดเหล็กติดล้อสูงสีแดง14ขั้นสูง 4.6 เมตร : 02-3701463
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีแดง14ขั้นสูง 4.6 เมตร : 02-3701464
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีแดง14ขั้นสูง 4.6 เมตร : 02-3701465
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีแดง14ขั้นสูง 4.6 เมตร FAX:02-3701466
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีแดง14ขั้นสูง 4.6 เมตร 083-0687677
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีแดง14ขั้นสูง 4.6 เมตร 085-1143953
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีแดง14ขั้นสูง 4.6 เมตร 083-0687680
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีแดง14ขั้นสูง 4.6 เมตร 082-9662214
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีแดง14ขั้นสูง 4.6 เมตร 089-1468234
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีแดง14ขั้นสูง 4.6 เมตร 085-1143953
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีแดง14ขั้นสูง 4.6 เมตร 083-0687588
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีแดง14ขั้นสูง 4.6 เมตร Line: @hereweare999
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีแดง14ขั้นสูง 4.6 เมตร : info@hereweare.co.th