ราวบันไดหนีไฟแบบเป็นstep แถวนครินทร์ 55

บันไดหนีไฟแบบเป็น step ราวบันได และกันตก office ย่าน ศรีนครินทร์ 55
บันไดหนีไฟแบบบันไดซิกแซก มีลูกตั้งลูกนอน
เสาของบันไดหนีไฟใช้เหล็ก H Beam 200x200x10 มม.
คานแม่บันไดหนีไฟใช้เหล็กรางน้ำ 6 นิ้ว
ขั้นบันไดหนีไฟ ใช้เหล็กรางน้ำพับหนา 4.0
ราวกันบันไดหนีไฟใช้เหล็กกล่อง 1x2 นิ้ว
ปูพื้นบันไดหนีไฟเหล็กแผ่นพื้นใช้เหล็ก Checker Plate หนา 3 มม. 
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนเป็นstep
เหมาะสำหรับโรงแรมหรือสถานที่มีคนอยู่จำนวนมาก

 

 

รับทำราวบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  089-1468234
รับทำราวบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  083-0687677
รับทำราวบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  085-1143953
รับทำราวบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  082-9662214
รับทำราวบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  083-0687580
รับทำราวบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ Fax 02-3701466 
รับทราวบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดชักเก็บได้info@hereweare.co.th